Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Werkzaamheden Kromwegesingel

Activiteit van 3 april 2023 t/m 31 juli 2023Locatie: Oost-Souburg

De riolering in de Kromwegesingel is verouderd en wordt in 2023 vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen zijn niet overal meer in een goede staat. Om die reden is een plan gemaakt om de riolering op te knappen en de trottoirs, straten en het openbaar groen in het deel van de Kromwegesingel tussen de Deckerestraat en de Vlissingsestraat te verbeteren. 
Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V uit ’s Heerenhoek voert het werk in de periode begin april-eind juli 2023 uit.

Adres locatie:
Kromwegesingel in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectleider de heer R. Faes. Bereikbaar via e-mail gemeente@vlissingen.nl

Verwijdering luifel Walstraat Noord

Activiteit van 27 maart 2023 t/m 8 april 2023Locatie: Vlissingen

Op 27 maart 2023 starten de werkzaamheden voor de verwijdering van de luifel aan de gevel van de Walstraat. Vanaf huisnummer 91 tot 119 wordt de luifel verwijderd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 8 april 2023 afgerond.

Werkzaamheden

 • Met een hoogwerker wordt als eerste het glas van de luifel verwijderd en afgevoerd. Daarna wordt het staalconstructie in delen met een kleine kraan afgebroken;
 • De werkvakken zijn ongeveer 20 meter lang en zijn afgezet met lint en dranghekken;
 • Indien nodig vragen wij om uw eigendommen voorafgaand in overleg met de uitvoerder uit het werkgebied te verwijderen.
Adres locatie:
Walstraat Noord in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Nieuwe Vlissingseweg

Activiteit van 13 maart 2023 t/m 7 april 2023Tijd: 7.00 tot 18.00Locatie: Vlissingen

Provincie Zeeland voert in de periode 13 maart tot en met 7 april 2023 werkzaamheden uit op de N661 Nieuwe Vlissingseweg tussen Vlissingen en Middelburg. Hierbij krijgen 2 gedeeltes van de Nieuwe Vlissingseweg nieuwe betongoten.

 • De werkzaamheden vinden op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur plaats. Eventueel is enige uitloop na 18.00 uur mogelijk, afhankelijk van onvoorziene weersomstandigheden;
 • Om de veiligheid te waarborgen en overlast te minimaliseren, wordt het verkeer gedurende de werkzaamheden over één rijbaan geleid;
 • Verkeersregelaars zijn tijdens de werkzaamheden aanwezig om het verkeer te begeleiden.
Adres locatie:
N661 Nieuwe Vlissingseweg tussen Vlissingen en Middelburg
Organisator:
Provincie Zeeland
Contact:
Provincie Zeeland

Baggerwerkzaamheden op verschillende locaties in en rondom Vlissingen

Activiteit van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023Locatie: Gemeente Vlissingen

In januari 2023 start Waterschap Scheldestromen met het baggeren van sloten en vijvers op verschillende locaties in en rondom Vlissingen. Sloten en vijvers zijn van wezenlijk belang voor de opvang en afvoer van regenwater. Periodiek onderhoud zoals baggeren is noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze deze functie goed kunnen blijven vervullen. 

Waarom baggeren?

Op de bodem van sloten en vijvers ontstaat in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen bladeren, plantenresten, zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. 
Een teveel aan bagger hindert de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Het water wordt ondoorzichtig en kan zelfs gaan stinken.

Adres locatie:
Gemeente Vlissingen en omstreken
Organisator:
Waterschap Scheldestromen
Contact:
Waterschap Scheldestromen via telefoonnummer 088-2461000

Herinrichting Paauwenburg Noord-Oost

Activiteit van 1 september 2022 t/m 31 december 2024Locatie: Vlissingen

De riolering in deze buurt is verouderd en moet in de komende periode worden vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen is niet overal meer in goede staat. Daarom het plan om de riolering te vervangen en de trottoirs, straten en het openbaar groen waar nodig te vernieuwen.
We maken een ontwerp voor een groot gebied. De werkzaamheden strekken zich dan ook uit over meerdere jaren en worden in delen uitgevoerd. Onze  verwachting is dat de uitvoering in 2022 kan starten. De totale looptijd van het project bedraagt ongeveer 2 jaar.

Adres locatie:
Wijk Paauwenburg Noord-Oost
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herinrichting Rooie Buurt

Activiteit van 16 mei 2022 t/m 31 mei 2023Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen gaat de 'Rooie Buurt' herinrichten. We brengen een nieuw hemelwaterriool, nieuwe wegwegverharding en nieuwe trottoirs aan. Ook vernieuwen wij het openbaar groen en de openbare verlichting. Aannemer ‘EVS Infrabouw start op 16 mei 2022 in de Callenfelstraat met de opbreekwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen ongeveer 1 jaar duren. 
Zie voor meer informatie de projectpagina www.vlissingen.nl/rooiebuurt.

Adres locatie:
Rooie Buurt in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
De heer J. van Wanrooij, toezichthouder civiele werken van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 18 79 39 of e-mail jvanwanrooij@vlissingen.nl.

Herinrichting Singel

Activiteit van 3 januari 2022 t/m 31 december 2023Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen is in 2022 gestart met het project 'Herinrichting Singel'.

 • We brengen een nieuw riool, nieuwe wegwegverharding en nieuwe trottoirs aan;
 • De bomen blijven in de brede middenberm staan en komen er in plaats van de huidige rijbaanverharding straatbakstenen;
 • De openbare verlichting wordt vernieuwd;
 • Op bepaalde plaatsen breiden we het groen uit;
 • Optioneel brengen we aan de zuidzijde geveltuintjes aan.

Planning gemeente en nutsbedrijven

De nutsbedrijven hebben ook een vervangingsopgave in dit gebied. Daarom heeft de gemeente samen met DNWG besloten om gezamenlijk aan te besteden. Hierdoor hebben wij nu één aannemer voor het gehele werk, De Voogd Grijpskerke B.V.

 • In januari 2022 start Volker Wessels Telecom met de nutswerkzaamheden van KPN aan de noordzijde van de Singel;
 • Na de nutswerkzaamheden volgt het werk aan de water- gasleiding, elektrakabels en de herinrichtingswerkzaamheden door aannemer de Voogd.
  Zij starten op 20 februari 2023 in het noordwestelijk deel van de Singel. Het werk loopt door tot december 2023.
Adres locatie:
Singel in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Aanleg glasvezelnetwerk

Activiteit van 1 april 2021 t/m 1 mei 2023Locatie: Vlissingen

Begin april 2021 is Deltafiber gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Vlissingen. In september 2021 start ook KPN met de aanleg van glasvezel. Deltafiber en KPN voeren de aanleg gefaseerd uit.

Fase 1

De 1e fase betreft de aanleg van ruim 110 kilometer glasvezel. De aanleg gebeurt met grote snelheid (3 tot 5 kilometer per week). Inwoners van Vlissingen zullen beperkte overlast van de aanleg ervaren. 
Uiteraard proberen we om dubbele overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarom zoeken we zoveel mogelijk naar aansluiting met andere projecten en ontwikkelingen. Ook voerden we gesprekken met beide providers om te komen tot een gezamenlijke aanleg. Uiteindelijk bleek dit door de verschillen in engineering en planning in veel gevallen niet mogelijk.

Adres locatie:
Geheel Vlissingen
Organisator:
Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 januari 2019 t/m 30 december 2023Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Fase 1, 2 en 3 zijn afgerond. De werkzaamheden bevinden zich in 2022 in fase 4 en 5.
Net als in fase 3 wordt de riolering en bestrating vernieuwd en de kabels en leidingen vervangen. Planning werkzaamheden:

 • De werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn op 21 maart 2022 in de Esdoornstraat gestart. Naar verwachting duurt dit tot juni 2023;
 • In het najaar van 2023 worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd.
Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2023Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

 1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
 2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
 3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl