Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werkzaamheden

Werkzaamheden leveren soms ongemakken op. De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van waar mogelijk overlast te verwachten is. Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden aan straten, fietspaden en openbaar groen in de gemeente Vlissingen.


Kraanwerkzaamheden Boulevard Bankert en Breestraat

Activiteit van 9 juni 2023Tijd: 8.00 tot 13.00Locatie: Vlissingen

Op vrijdag 9 juni vinden er kraanwerkzaamheden plaats op de Boulevard Bankert (ter hoogte van huisnummer 416) en in de Breestraat (tussen de Breewaterstraat en het Bellamypark). De werkzaamheden zijn van 8.00-10.30 uur en van 10.30 tot 13.00 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk.
Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Boulevard Bankert en Breestraat in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Kraanwerkzaamheden Boulevard de Ruyter

Activiteit van 9 juni 2023Tijd: tot 7.30Locatie: 10.30

Op vrijdag 9 juni vinden er kraanwerkzaamheden plaats op Boulevard de Ruyter, ter hoogte van Boulevard de Ruyter 118.
De werkzaamheden beginnen om 8.30 uur en duren tot 10.30 uur. Of zoveel langer of korter dan noodzakelijk. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

Adres locatie:
Boulevard de Ruyter in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen heeft toestemming verleend
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Woonrijp maken Hellingbaan en omgeving

Activiteit van 22 mei 2023 t/m 31 juli 2023Locatie: Vlissingen

Op 22 mei 2023 startte Lindeloof BV de werkzaamheden voor de 3e fase woonrijp maken Hellingbaan en omgeving in het Scheldekwartier. Deze fase omvat het gedeelte Smederijbaan en de ingang parkeergarage Scheldeplein.
De werkzaamheden zijn gepland tot eind juli 2023.
In deze fase richten we de omgeving opnieuw in, de nieuwe inrit naar de parkeergarage wordt aangebracht en een frame voor een windscherm wordt geplaatst. Het uiteindelijke windscherm met de Dedots met daarop afbeeldingen van de Scheldewerf, brengen we in het najaar van 2023 aan.

Afsluiting en omleiding

 • Door de werkzaamheden is de toegang via de route de De Willem Ruysstraat/Aagje Dekenstraat naar Kop van het Dok/Hellingbaan, Vrijgang en Peperdijk niet mogelijk;
 • De Kop van het Dok/Hellingbaan, Vrijgang en Peperdijk zijn bereikbaar via de ingestelde omleidingsroute Dokwerker, Jan Weugkade en via de bypass Hellingbaan;
 • Om de toegang tot de parkeergarage te waarborgen, brengen we in deze fase een tijdelijke inrit aan. 

Kijk voor meer informatie op de webpagina: www.scheldekwartier.nl/hellingbaanwoonrijp.

Adres locatie:
Hellingbaan en omgeving in het Scheldekwartier
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Civiele werkzaamheden Edisonweg-Noord

Activiteit van 1 mei 2023 t/m 6 oktober 2023Locatie: Vlissingen

Op 1 mei 2023 start aannemingsbedrijf Hoondert BV met de civiele werkzaamheden. In dit project wordt op 2 locaties een verbinding tussen regenwaterriolen aangelegd; in de Stroomweg en Hertzweg. Tijdens de uitvoering informeert de aannemer de betrokkenen die gevestigd zijn aan de Edisonweg en Marconiweg.
De Edisonweg wordt qua profiel versmald. Hierdoor wordt de huidige parkeerstrook, het toekomstige trottoir en een strook van de rijbaan deels ingericht als groenstrook en deels als parkeerstrook. Overal wordt nieuw materiaal toegepast. De parkeerstrook wordt ingericht met grasbetontegels, ingezaaid met gras zodat dit een groen karakter heeft.
In de Voltaweg wordt de loopstrook geaccentueerd door het toepassen van pixels in de bestaande verharding. Dit gebeurt met zwarte betonstenen in de loopstrook aan te brengen. Hiermee wordt de verbinding tussen de HZ, het Scalda en de bedrijven langs de Marconiweg en Dockwize beter zichtbaar. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met 6 oktober 2023 duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Adres locatie:
Edisonweg-Noord in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
De heer J. van wanrooij, toezichthouder civiele werken van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 18 79 39 of e-mail jvanwanrooij@vlissingen.nl

Werkzaamheden Kromwegesingel

Activiteit van 17 april 2023 t/m 18 augustus 2023Locatie: Oost-Souburg

De riolering in de Kromwegesingel is verouderd en wordt in 2023 vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen zijn niet overal meer in een goede staat. Om die reden is een plan gemaakt om de riolering op te knappen en de trottoirs, straten en het openbaar groen in het deel van de Kromwegesingel tussen de Deckerestraat en de Vlissingsestraat te verbeteren. 
Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V uit ’s Heerenhoek voert het werk namens de gemeente Vlissingen uit.

Adres locatie:
Kromwegesingel in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectleider de heer R. Faes. Bereikbaar via e-mail gemeente@vlissingen.nl

Baggerwerkzaamheden op verschillende locaties in en rondom Vlissingen

Activiteit van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023Locatie: Gemeente Vlissingen

In januari 2023 start Waterschap Scheldestromen met het baggeren van sloten en vijvers op verschillende locaties in en rondom Vlissingen. Sloten en vijvers zijn van wezenlijk belang voor de opvang en afvoer van regenwater. Periodiek onderhoud zoals baggeren is noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze deze functie goed kunnen blijven vervullen. 

Waarom baggeren?

Op de bodem van sloten en vijvers ontstaat in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen bladeren, plantenresten, zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. 
Een teveel aan bagger hindert de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Het water wordt ondoorzichtig en kan zelfs gaan stinken.

Zoveel mogelijk ter plekke verwerken

De bagger is aan het eind van de winter op de kant gelegd. Het grofste vuil zoals fietswrakken en winkelwagentjes is verwijderd. Als de bagger is opgedroogd wordt het fijnere afval eruit gehaald. Daarna wordt de opgedroogde bagger door de bovenlaag van de berm heen verwerkt, want bagger is over het algemeen voedzaam voor de bodem.

Adres locatie:
Gemeente Vlissingen en omstreken
Organisator:
Waterschap Scheldestromen
Contact:
Waterschap Scheldestromen via telefoonnummer 088-2461000

Herinrichting Paauwenburg Noord-Oost

Activiteit van 1 september 2022 t/m 31 december 2024Locatie: Vlissingen

De riolering in deze buurt is verouderd en moet in de komende periode worden vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen is niet overal meer in goede staat. Daarom het plan om de riolering te vervangen en de trottoirs, straten en het openbaar groen waar nodig te vernieuwen.
We maken een ontwerp voor een groot gebied. De werkzaamheden strekken zich dan ook uit over meerdere jaren en worden in delen uitgevoerd. Onze  verwachting is dat de uitvoering in 2022 kan starten. De totale looptijd van het project bedraagt ongeveer 2 jaar.

Adres locatie:
Wijk Paauwenburg Noord-Oost
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Herinrichting Singel

Activiteit van 3 januari 2022 t/m 31 december 2023Locatie: Vlissingen

De gemeente Vlissingen is in 2022 gestart met het project 'Herinrichting Singel'.

 • We brengen een nieuw riool, nieuwe wegwegverharding en nieuwe trottoirs aan;
 • De bomen blijven in de brede middenberm staan en komen er in plaats van de huidige rijbaanverharding straatbakstenen;
 • De openbare verlichting wordt vernieuwd;
 • Op bepaalde plaatsen breiden we het groen uit;
 • Optioneel brengen we aan de zuidzijde geveltuintjes aan.

Planning gemeente en nutsbedrijven

De nutsbedrijven hebben ook een vervangingsopgave in dit gebied. Daarom heeft de gemeente samen met DNWG besloten om gezamenlijk aan te besteden. Hierdoor hebben wij nu één aannemer voor het gehele werk, De Voogd Grijpskerke B.V.

 • In januari 2022 start Volker Wessels Telecom met de nutswerkzaamheden van KPN aan de noordzijde van de Singel;
 • Na de nutswerkzaamheden volgt het werk aan de water- gasleiding, elektrakabels en de herinrichtingswerkzaamheden door aannemer de Voogd.
  Zij starten op 20 februari 2023 in het noordwestelijk deel van de Singel. Het werk loopt door tot december 2023.
Adres locatie:
Singel in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Molenweg en omgeving

Activiteit van 1 januari 2019 t/m 30 december 2023Locatie: Oost-Souburg

In 2016 is de gemeente Vlissingen gestart met de integrale wijkaanpak voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit houdt in dat in een periode van een aantal jaar een hele wijk 'onder handen wordt genomen'. Fase 1, 2 en 3 zijn afgerond. De werkzaamheden bevinden zich in 2022 in fase 4 en 5.
Net als in fase 3 wordt de riolering en bestrating vernieuwd en de kabels en leidingen vervangen. Planning werkzaamheden:

 • De werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn op 21 maart 2022 in de Esdoornstraat gestart. Naar verwachting duurt dit tot juni 2023;
 • In het najaar van 2023 worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd.
Adres locatie:
Molenweg en omgeving in Oost-Souburg
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118

Werkzaamheden Scheldekwartier

Activiteit van 1 januari 2015 t/m 31 december 2023Locatie: Vlissingen

Het stadsdeel Scheldekwartier is opgedeeld in 3 verschillende gebieden.

 1. De Scheldestad, het gebied rondom het Dok van Perry en direct grenzend aan de binnenstad;
 2. De Scheldewerf, waar de Machinefabriek en de Timmerfabriek staan;
 3. De Scheldewijk, het gebied tussen De Willem Ruysstraat en de Paul Krugerstraat.

In het gebied wordt druk gebouwd. Deelprojecten zijn onder meer ‘Kop van het Dok’, De Ketelmakerij’, ‘De Vesting’, ‘De Hofjes’, ‘Broederband’, ’Dokbrug’ en de ‘Timmerfabiek’. Eind 2020 heeft de gemeente besloten ook de Machinefabriek te behouden. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij een aantal deelprojecten al zijn of worden gerealiseerd. Een einddatum is moeilijk aan te geven. Ieder project heeft een eigen projectpagina, waar we u periodiek bijpraten over de laatste stand van zaken.  
 

Adres locatie:
Scheldekwartier in Vlissingen
Organisator:
Gemeente Vlissingen
Contact:
Projectsecretariaat Scheldekwartier via e-mail scheldekwartier@vlissingen.nl