Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Welstand en monumenten

Sinds januari 2014 vindt er ambtelijke welstandstoetsing plaats in Vlissingen. De aanvragen die getoetst moeten worden aan de welstandseisen, worden wekelijks door een ambtelijk team (medewerkers van de gemeente Vlissingen) beoordeeld.
De aanvragen worden getoetst aan de Welstandsnota. In deze nota staat welke welstandsregels op een aanvraag voor nieuwbouw of een verbouwing van toepassing zijn en welke procedure wordt gevolgd.

Welstandstoetsing

Wekelijks vindt er een ambtelijke welstandstoetsing plaats. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
Als u wilt weten welke plannen behandeld worden of u wilt een vergadering (of gedeelte) bijwonen, dan kunt u de dinsdag voorafgaand contact opnemen met secretaris M. Kavsitli, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 88 en e-mail MKavsitli@vlissingen.nl. U kunt bij de secretaris ook de verslagen opvragen, deze zijn openbaar.

Monumentencommissie

De Monumentencommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over monumentenzorg in Vlissingen. Dit betreft het gemeentelijk monumentenbeleid, maar ook het beoordelen van bouwplannen op aantasting van monumentale waarden. Dit geldt voor panden die de status 'monument' of 'beschermd stadsgezicht' hebben. De leden zijn:

  • Ing. E.C. Marcusse, AvB (voorzitter);
  • Ir. T.C.M. Hoevenaar (lid);
  • H.F.G. Hundertmark, Bouwhistoricus bnb (lid);
  • M.A. Verduijn, lokale deskundig (lid);
  • ir. L. Vukanic (reservelid);
  • ir. M. Overbeeke (secretaris).

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de monumentencommissie zijn op vrijdag vanaf 10.00 uur, eens in de 3 weken. Ze zijn (gedeeltelijk) openbaar.
Als u wilt weten welke plannen behandeld worden of u wilt een vergadering (of gedeelte) bijwonen, dan kunt u de dag voorafgaand contact opnemen met secretaris M. Overbeeke, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 7226 en e-mail MOverbeeke@vlissingen.nl. U kunt bij de secretaris ook de verslagen opvragen, deze zijn openbaar.

Welstand

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Welstandsnota 2006 Download Lees voor
Welstandsniveau bebouwde kom Vlissingen Download Lees voor
Welstandsniveau kaart Ritthem Download Lees voor
Welstandsniveau kaart Buitengebied Download Lees voor
Bouwstedenkaart bebouwde kom Vlissingen Download Lees voor
Bouwstedenkaart Ritthem Download Lees voor
Bouwstedenkaart Buitengebied Download Lees voor

Monumentencommissie

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Verslag monumentencommissie 21-04-2023 Download Lees voor
Verslag monumentencommissie 24-03-2023 Download Lees voor
Verslag monumentencommissie 03-03-2023 Download Lees voor
Verslag monumentencommissie 10-02-2023 Download Lees voor
Verslag monumentencommissie 20-01-2023 Download Lees voor