Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Welstand en monumenten

Sinds januari 2014 vindt er ambtelijke welstandstoetsing plaats in Vlissingen. De aanvragen die getoetst moeten worden aan de welstandseisen, worden wekelijks door een ambtelijk team (medewerkers van de gemeente Vlissingen) beoordeeld. De aanvragen worden getoetst aan de Welstandsnota, die in 2004 is vastgesteld en in 2006 voor het laatst is aangepast. In deze nota staat welke welstandsregels op een aanvraag voor nieuwbouw of een verbouwing van toepassing zijn en welke procedure wordt gevolgd.

Welstandstoetsing

Wekelijks vindt er een ambtelijke welstandstoetsing plaats. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Als u wilt weten welke plannen behandeld worden of u wilt een vergadering (of gedeelte) bijwonen, dan kunt u de dinsdag voorafgaand contact opnemen met de secretaris de heer M. Kavsitli, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 88 en e-mail MKavsitli@vlissingen.nl. U kunt bij de heer Kavsitli ook de verslagen opvragen, deze zijn openbaar.

Monumentencommissie

De Monumentencommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over monumentenzorg in Vlissingen. Dit betreft het gemeentelijk monumentenbeleid, maar ook het beoordelen van bouwplannen op aantasting van monumentale waarden. Dit geldt voor panden die de status 'monument' of 'beschermd stadsgezicht' hebben.

De bijeenkomsten van de monumentencommissie zijn op vrijdag vanaf 10.00 uur, eens in de drie weken, zijn (gedeeltelijk) openbaar. Als u wilt weten welke plannen behandeld worden of u wilt een vergadering (of gedeelte) bijwonen, dan kunt u de dag voorafgaand contact opnemen met de secretaris de heer M. Overbeeke, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 7226 en e-mail MOverbeeke@vlissingen.nl. U kunt bij de hem ook de verslagen opvragen, deze zijn openbaar.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Welstandsnota_2006.pdf Download Lees voor
Welstandsniveau_Kaart_Bebouwde_kom_Vlissingen.pdf Download Lees voor
Welstandsniveau_Kaart_Ritthem.pdf Download Lees voor
Welstandsniveau_Kaart_Buitengebied.pdf Download Lees voor
Bouwstedenkaart_Bebouwde_kom_Vlissingen.pdf Download Lees voor
Bouwstedenkaart_Ritthem.pdf Download Lees voor
Bouwstedenkaart_Buitengebied.pdf Download Lees voor