Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Welstand en monumenten

Sinds januari 2014 vindt er ambtelijke welstandstoetsing plaats in Vlissingen. De aanvragen die getoetst moeten worden aan de welstandseisen, worden wekelijks door een ambtelijk team (medewerkers van de gemeente Vlissingen) beoordeeld. De aanvragen worden getoetst aan de Welstandsnota, die in 2004 is vastgesteld en in 2006 voor het laatst is aangepast. In deze nota staat welke welstandsregels op een aanvraag voor nieuwbouw of een verbouwing van toepassing zijn en welke procedure wordt gevolgd.

Welstandstoetsing

Elke woensdagmorgen vindt er een ambtelijke welstandstoetsing plaats. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Als u wilt weten welke plannen behandeld worden of u wilt een vergadering (of gedeelte) bijwonen, dan kunt u de dinsdag voorafgaand contact opnemen met de secretaris de heer M. Overbeeke. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 26 en e-mail MOverbeeke@vlissingen.nl. U kunt bij de heer Overbeeke ook de verslagen opvragen, deze zijn openbaar.

Monumentencommissie

De Monumentencommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over monumentenzorg in Vlissingen. Dit betreft het gemeentelijk monumentenbeleid, maar ook het beoordelen van bouwplannen op aantasting van monumentale waarden. Dit geldt voor panden die de status 'monument' of 'beschermd stadsgezicht' hebben.
De verslagen van de bijeenkomsten van de Monumentencommissie zijn openbaar. U kunt deze opvragen bij de heer M. Kavsitli, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 88 en e-mail MKavsitli@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Welstandsnota_2006.pdf PDF3.1 MBDownload
Welstandsniveau_Kaart_Bebouwde_kom_Vlissingen.pdf PDF2.5 MBDownload
Welstandsniveau_Kaart_Ritthem.pdf PDF238 KBDownload
Welstandsniveau_Kaart_Buitengebied.pdf PDF2.8 MBDownload
Bouwstedenkaart_Bebouwde_kom_Vlissingen.pdf PDF3.1 MBDownload
Bouwstedenkaart_Ritthem.pdf PDF498 KBDownload
Bouwstedenkaart_Buitengebied.pdf PDF3.4 MBDownload
|