Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidies en leningen

Starterslening

Inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de 'Startersregeling'. Deze is in het leven geroepen om starters en doorstromers op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. Er is een hoge drempel voor jongeren en huurders van sociale huurwoningen, om een woning te kunnen kopen.
De Starterslening is een speciale aanvullende lening, bovenop de hypotheek. De Starterslening overbrugt het verschil tussen het aankoopbedrag en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij een hypotheekverstrekker.

Provinciale Impuls wonen

De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling van de Provincie Zeeland voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs opknappen (met een minimum van 3 woningen). Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor is de subsidie?

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling, minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling wil de provincie Zeeland het overschot aan oude woningen die niet meer aan moderne eisen voldoen, terugdringen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving toe.

Wie kan subsidie aanvragen?

Alle rechtspersonen (bijvoorbeeld burgers, gemeenten, bouwbedrijven, ontwikkelaars, corporaties, en stichtingen) kunnen projecten indienen. Zij hebben wel instemming van de betreffende gemeente nodig. U kunt een aanvraag indienen onder de volgende voorwaarden:

  • Het project moet binnen 1 jaar zijn gestart en binnen 3 jaar afgerond;
  • Het project moet liggen in bestaand bebouwd gebied of in een landelijke bebouwingsconcentratie. Individuele woningen in het buitengebied komen niet in aanmerking voor subsidie;
  • De subsidie moet rechtstreeks ingezet worden voor fysieke maatregelen in de woningvoorraad, ter verbetering van de kwaliteit van de woon-/leefomgeving;
  • Projecten moeten minimaal 1 punt scoren op het beoordelingscriterium 'fysieke ingrepen'.

Meer informatie en aanvragen van de subsidie

Voor de meest actuele informatie over deze subsidieregeling of het aanvragen van een subsidie, verwijzen wij u door naar de Provincie Zeeland.

Duurzame particuliere Woningverbetering

U kunt de lening duurzame particuliere woningverbetering (DPW) gebruiken om gebreken aan het casco van uw huis te laten repareren of om het water- en energieverbruik van de woning terug te brengen. De gemeente verstrekt de lening niet zelf, dat doet het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Zie voor meer informatie de website van de SVn.