Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidies en leningen

Starterslening

Inwoners van de gemeente Vlissingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de 'Startersregeling'. Deze is in het leven geroepen om starters en doorstromers op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. Er is een hoge drempel voor jongeren en huurders van sociale huurwoningen, om een woning te kunnen kopen.
De Starterslening is een speciale aanvullende lening, bovenop de hypotheek. De Starterslening overbrugt het verschil tussen het aankoopbedrag en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij een hypotheekverstrekker.

Provinciale Impuls wonen

De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling van de Provincie Zeeland voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs opknappen (met een minimum van 3 woningen). Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.

Subsidieaanvraag 2019

De 8e subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 15 februari 2019 open voor aanvragen. Provincie Zeeland stelt 1 miljoen euro beschikbaar. U moet uw aanvraag in de periode 15 februari-29 maart 2019 indienen. Voor de zomervakantie van 2019 krijgt u de uitslag. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

  • Het moet gaan om een woning;
  • Bouwjaar van voor 1975;
  • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000,-;
  • Project mag niet begonnen zijn;
  • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen;
  • Het project moet binnen 1 jaar starten en binnen 3 jaar zijn afgerond.

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken, organiseert de Provincie een aantal informatieavonden. Tijdens deze bijeenkomsten is ook een energiedeskundige aanwezig die adviseert over het duurzamer of energiezuiniger maken van woningen.

Waarvoor is de subsidie?

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling, minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling wil de provincie Zeeland het overschot aan oude woningen die niet meer aan moderne eisen voldoen, terugdringen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving toe. U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen;
  • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen;
  • Bloksgewijs renoveren van een drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale én levensloopbestendige woningen;
  • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad.

Zie voor de meest actuele informatie de website van Provincie Zeeland.

Duurzame particuliere Woningverbetering

U kunt de lening duurzame particuliere woningverbetering (DPW) gebruiken om gebreken aan het casco van uw huis te laten repareren of om het water- en energieverbruik van de woning terug te brengen. De gemeente verstrekt de lening niet zelf, dat doet het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Zie voor meer informatie de website van de SVn.