Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Huisvesting internationale werknemers

De gemeente Vlissingen ziet de (inter)nationale werknemer als een tijdelijke inwoner, die recht heeft op kwalitatief goede huisvesting in een prettige woonomgeving. Om dit te bereiken hebben wij een visie opgesteld op de huisvesting van internationale werknemers. Deze visie is vertaald in beleidsregels. Deze regels geven aan op welke wijze er in huisvesting van (inter)nationale werknemers kan worden voorzien in de gemeente Vlissingen.
Wij willen graag goede huisvesting voor werknemers, daarom is een 1e uitvraag gedaan aan marktpartijen om complexen voor de huisvesting van (inter)nationale werknemers te realiseren.

Visie

Om Vlissingen tot een aantrekkelijk plaats te maken om te wonen, werken en recreëren voor de (inter)nationale werknemer is een visie opgesteld. Deze bestaat uit 4 pijlers:

 1. Huisvestingsvormen.
  Naast regulier wonen in woningen en kamerverhuurpanden, introduceren wij het complexgewijs verblijven in de gemeente Vlissingen. Dit is huisvesting voor personen die tijdelijk verblijven in Vlissingen;
 2. Handhaving.
  Door illegale kamerverhuur en overbewoning ontstaan er onder andere brandgevaarlijke situaties voor bewoners en overlast in de buurten. Door in te zetten op handhaving moet de kwaliteit van de bestaande voorraad en de woon- en leefomgeving verbeteren;
 3. De 'zachte landing'.
  Het wegwijs maken van de nieuwe Vlissingers in hun omgeving, met als doel tijdelijke verblijvers om te zetten in permanente vestigers.
 4. 'Commitment'.
  Het organiseren van goed werken, wonen en verblijven in Vlissingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven en inwoners. In deze pijler worden partijen gestimuleerd om ook zo te handelen.

Beleidsregels

Wij zien een toenemende vraag naar huisvesting van (inter)nationale werknemers. Ook blijkt uit signalen in de stad en bij controles van de gemeente, dat op veel plaatsen al werknemers zijn gevestigd. Maar niet altijd op de juiste manier. Om hier een oplossing voor te vinden, willen wij complexen voor (inter)nationale werknemers bouwen.

Inspraak

De beleidsregels zijn eind 2019 in de inspraak gebracht. De reacties zijn van een antwoord voorzien door het college. Deze vindt u in het als download bijgevoegde inspraakschrift.
De beleidsregels voor de huisvesting van (inter)nationale werknemers zijn in januari 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Exploitatievergunning

In de nieuwe vastgestelde beleidsregels zijn ook de voorwaarden waaraan de complexen moeten voldoen, opgenomen. Zoals de grootte van de kamers, de wijze van beheer en toezicht en het parkeren op eigen terrein.
Om een complex met (inter)nationale werknemers te exploiteren is een vergunning nodig. Deze exploitatievergunningen verlenen wij voor een maximaal aantal in complexen te huisvesten personen in de gemeente. Deze vergunningen zijn tijdelijk.

1e uitvraag voor de realisatie van complexen

De gemeente wil binnen 1 tot 3 jaar meerdere complexen bouwen. Hiermee willen wij voor maximaal 1.000 (inter)nationale werknemers goede huisvesting mogelijk maken. Om dit te bereiken doen wij een uitvraag aan marktpartijen, waarbij initiatiefnemers wordt gevraagd om met plannen en locaties voor complexen te komen.
Als onderdeel van de 1e uitvraag naar complexen bestond de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. Van deze mogelijkheid is door een aantal partijen gebruik gemaakt. In de downloads onder aan deze pagina treft u de Nota van inlichtingen aan met de beantwoording van deze vragen.

Beoordeling

Een belangrijk criterium bij de beoordeling van de plannen, is de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het verminderen van de illegale woonsituaties en overlast in de stad. Initiatiefnemers kunnen tot 7 mei 2020 plannen indienen.

Schriftelijke vragen

Als onderdeel van de 1e uitvraag bestond de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. Van deze mogelijkheid is door een aantal partijen gebruik gemaakt. In de bijgevoegde downloadtabel treft u de 'Nota van inlichtingen' aan, met daarin de beantwoording van deze vragen.

Locaties te bouwen complexen

In de uitvraag staan geen locaties benoemd waar de complexen komen. Wij dagen de marktpartijen uit om met de beste initiatieven voor de huisvesting van (inter)nationale werknemers te komen. Na beoordeling door het college van burgemeester en wethouders krijgen één of meerdere initiatiefnemers een exploitatievergunning.
Het is vervolgens aan de initiatiefnemer om samen met de omwonenden van de locatie, tot een haalbaar en gedragen plan voor realisatie te komen. Vervolgens wordt voor de betreffende locatie een planologische procedure doorlopen.

Aantrekkelijk en veilig wonen in Vlissingen

Wij zetten in op een aantrekkelijke en veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners van Vlissingen. Voor zij die hier permanent wonen en de personen die hier tijdelijk verblijven. Met het uitgeven van de vergunning zetten wij in op huisvesting die passend is voor de vraag, op locaties die daarvoor geschikt zijn.

Contact

Heeft u vragen over de huisvesting van (inter)nationale werknemers of over de 1e uitvraag voor de realisatie van complexen? Neem dan contact op met de heer E. Van Egmond van de gemeente. Bereikbaar via e-mail complex@vlissingen.nl of telefoonnummer 14 0118.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownload
Huisvesting_internationale_werknemers,_presentatie  Download
Huisvesting_internationale_werknemers,_beleidsregels  Download
Huisvesting_internationale_werknemers,_inspraakschrift  Download
Huisvesting_internationale_werknemers,_Nota_van_Inlichtingen  Download
Huisvesting_internationale_werknemers,_1e_uitvraag  Download
Huisvesting_internationale_werknemers,_normen  Download
Nota_van_inlichtingen_1e_uitvraag_complexen  Download