Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vervolgproces en planning

Volgens de beleidsregels dienen initiatiefnemers binnen 6 maanden na besluitvorming tot medewerking aan de planvorming, een volledige aanvraag voor de benodigde omgevings- en exploitatievergunning in te dienen. Na 6 maanden vervalt de verkregen toekenning van de rangorde.
Voor de initiatieven 'Zuidbeek' en 'Baskensburg' wordt voorgesteld, om voorafgaand aan de aanvraag omgevings- en exploitatievergunning eerst aanvullend onderzoek uit te voeren. Hiermee wordt meer inzicht verkregen naar de onderbouwing van deze omgevingsvergunning.

Participatie

Tegelijkertijd met het voorbereiden van de benodigde omgevings- en exploitatievergunning, zullen de 3 ondernemers ook de omwonenden van de complexen betrekken bij de planvorming. Hierbij staat de vraag ' Hoe worden de complexen vormgegeven?' centraal.

Instemming gemeenteraad

Zodra een ondernemer een volledige en complete aanvraag heeft ingediend, starten de wettelijke procedures.
Daarbij zal per initiatief ook een ' Verklaring van geen bedenkingen'  moeten worden afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen. Door deze verklaring geeft de gemeenteraad aan, in te stemmen met de planvorming.
Het indienen van een eventueel beroep kan nadat de gemeente positief heeft besloten op de planontwikkeling en de vergunning heeft verleend.