Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Accommodaties

In 2018 is het project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand gestart met de opdracht om € 1,5 miljoen te bezuinigen op accommodaties van de gemeente.
In de afgelopen periode is een kort en bondig 'Accommodatieplan Op Hoofdlijnen' geschreven en door de gemeenteraad goedgekeurd. Het doel is om in 2025 het gemeentelijk accommodatiebestand weer helemaal op orde te hebben.

Accommodatieplan Op Hoofdlijnen

In het Accommodatieplan Op Hoofdlijnen (AOH) wordt beschreven welke accommodaties er zijn meegenomen in de bezuinigingsopdracht. Het plan is opgedeeld in maatregelen voor de korte termijn (0-2 jaar) en op de middellange termijn (3-5 jaar).

Soorten accommodaties

In het AOH is onderscheid gemaakt tussen accommodaties die vooral voor sport en bewegingsonderwijs worden gebruikt en accommodaties die vooral voor welzijns- en cultuuractiviteiten worden gebruikt.
Dit is gedaan om onderscheid te maken tussen wat moet (bewegingsonderwijs, wettelijke taak) en wat kan (onderdak aan verenigingen en stichtingen die de gemeente een warm hart toedraagt en van maatschappelijk belang zijn). Ook is dit gedaan vanwege de verschillende eisen en wensen die gesteld worden aan het type accommodaties.

Inventarisatie

Voor het AOH is een inventarisatie en analyse uitgevoerd naar de huidige gebruikers. Ook is gekeken naar het feitelijke gebruik door deze gebruikers. Tot slot is een groot deel van de gemeentelijke accommodaties (opnieuw) bekeken op aspecten als staat van onderhoud, financiële gegevens, ligging en mogelijkheden voor verbouw en herontwikkelingen. Vervolgens is er een financiële vertaling gemaakt.

Planning en afspraken

Bij de accommodaties in het AOH is steeds bepaald of er plannen liggen voor nieuw te bouwen accommodaties. Of het pand komt te vervallen door sloop of verkoop. Of het pand wordt behouden en verbetert daar waar nodig.
Afhankelijk van het pand waar de gebruiker huurt, volgen er individuele gesprekken met de gebruikers of is er bijvoorbeeld een (digitale) bijeenkomst. De gemeente gaat dan samen met de gebruiker kijken naar de alternatieve accommodaties die beschikbaar zijn. Wat is er nodig bij een eventuele verhuizing? Er worden afspraken gemaakt over wie wat doet en binnen welke termijn.

Focus

De focus voor komende 5 jaar ligt voor het college op het orde brengen van het accommodatiebestand. Hierdoor weten de gebruikers waar ze aan toe zijn. De bezuiniging is dan (grotendeels) gehaald en de opdracht is daarmee afgerond.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Accommodatieplan Op Hoofdlijnen Download Lees voor