Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vlissingen in cijfers

Bevolkingsontwikkeling

De meest recente bevolkingsontwikkeling in de gemeente Vlissingen.

Regio Bevolking 1-1-2018 Bevolking 1-1-2019 Ontwikkeling Ontwikkeling (in %)
Gemeente Vlissingen 44.485 44.371 -114 -0,3
Gemeente Middelburg 48.303 48.544 241 0,5
Gemeente Veere 21.867 21.835 -32 -0,1
Walcheren 114.655 114.750 95 0,1
Zeeland 382.304 383.032 728 0,2
Nederland 17.181.084 17.282.163 101.079 0,6

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op 1 januari 2019 telt de gemeente Vlissingen 44.371 inwoners. Dit is 39% van de Walcherse bevolking en 12% van de Zeeuwse bevolking. In de periode 2018-2019 is het aantal inwoners van Vlissingen met 114 gedaald.
Het aantal huishoudens op 1 januari 2019 bedroeg 22.323.

Woningvoorraad

Op 1 januari 2019 telt de gemeente Vlissingen 22.843 woningen. Hiervan is 55% een koopwoning. Op 1 januari 2018 telde de gemeente 22.796 woningen.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Leefbaarheidsmonitor

In de gemeente Vlissingen is in 2005 voor het eerst een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd via de methode 'Lemon', de Leefbaarheidsmonitor. Lemon is een instrument, waarmee de beleving van leefbaarheid in kaart wordt gebracht door een gerichte enquête onder inwoners. Gemeente Vlissingen voert dit onderzoek samen uit met de woningbouwcorporaties Woonburg en l’escaut Woonservice. In 2007, 2009, 2013 en 2017 vonden vervolgonderzoeken plaats.
U kunt de uitkomsten van deze onderzoeken inzien op de website van Lemoninternet.  

Verkiezingen gemeenteraad

In Nederland worden om de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De laatste verkiezingen vonden plaats op 21 maart 2018. Op de pagina van de Vlissingse gemeenteraad vindt u een overzicht van de zetelverdeling in Vlissingen naar aanleiding van de laatste 3 verkiezingen.

Waar staat je gemeente

De website www.waarstaatjegemeente.nl is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op de website vindt u zeer uiteenlopende gegevens van en over gemeenten in Nederland. Zoals informatie over de bevolking, woningvoorraad, misdrijven, ongevallen, bedrijven en instellingen, werkloosheid, uitkeringen, scholen en dergelijke. Ook is het mogelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken.
Op het Vlissingse 'Dashboard' vindt u de kengetallen voor de gemeente Vlissingen.

Zeelandscan

De ZeelandScan is een database waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met indicatoren en cijfers over de leefbaarheid en gezondheid in Vlissingen en Zeeland. De ZeelandScan is een samenwerking tussen GGD Zeeland, ZB|Planbureau en Robuust en biedt informatie over onderwerpen als samenstelling bevolking, gezondheid, leren, wonen, werken, ondersteuning, welzijn en sociaal netwerk.
Op het Dashboard kunt u lezen hoe het in een bepaalde wijk, gemeente of Zeeland gaat. Ook kunt u cijfers vergelijken met andere wijken of gemeenten.