Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vlissingen in cijfers

Bevolking

Uit ervaring blijkt dat mensen aan het begin van elk jaar graag willen weten wat het aantal inwoners van de gemeente is. Dat zijn altijd voorlopige cijfers, want in de eerste maanden van het nieuwe jaar zijn er altijd nog wijzigingen.

Voorlopige cijfers 2019

  • De 1e telling laat zien dat de gemeente Vlissingen een vestigingsoverschot van 55 personen telt. Dat wil zeggen dat meer mensen zich gevestigd hebben, dan dat er vertrokken zijn;
  • Het verschil tussen geboorte- en sterfteaantallen is negatief en komt uit op 160. De gemeente heeft te maken met een krimp.
Inwoners per 1-1-2019 Geboorte- en sterfte Vestiging en vertrek
Man: 22.145 Geboorte: 343 Vestiging: 2772
Vrouw: 22.271 Overlijden: 503 Vertrek: 2.717
Totaal: 44.416 Saldo: - 160 Saldo: + 55

Bron: gemeente Vlissingen.


Cijfers 2018

Op 1 januari 2018 telt de gemeente Vlissingen 44.485 inwoners. Dit is 39% van de Walcherse bevolking en 12% van de Zeeuwse bevolking. In de periode 2017-2018 is het aantal inwoners van Vlissingen met 91 toegenomen.

Regio Bevolking 1-1-2017 Bevolking 1-1-2018 Ontwikkeling Ontwikkeling (in %)
Gemeente Vlissingen 44.394 44.485 91 0,2
Gemeente Middelburg 48.019 48.303 284 0,6
Gemeente Veere 21.900 21.867 -33 -0,2
Walcheren 114.313 114.655 342 0,3
Zeeland 381.568 382.304 736 0,2
Nederland 17.081.507 17.181.084 99.577 0,6

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Woningvoorraad

Op 1 januari 2018 telt de gemeente Vlissingen 22.796 woningen. Hiervan is 96% bewoond en is 57% een koopwoning. Op 1 januari 2017 telde de gemeente 22.488 woningen.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bedrijven en werkgelegenheid

Zie voor meer informatie de pagina Economische agenda.

Leefbaarheidsmonitor

In de gemeente Vlissingen is in 2005 voor het eerst een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd via de methode 'Lemon', de Leefbaarheidsmonitor. Lemon is een instrument, waarmee de beleving van leefbaarheid in kaart wordt gebracht door een gerichte enquête onder inwoners. Gemeente Vlissingen voert dit onderzoek samen uit met de woningbouwcorporaties Woonburg en l’escaut Woonservice. In 2007, 2009, 2013 en 2017 vonden vervolgonderzoeken plaats.
U kunt de uitkomsten van deze onderzoeken inzien op de website van Lemoninternet.  

Verkiezingen gemeenteraad

In Nederland worden om de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De laatste verkiezingen vonden plaats op 21 maart 2018. Op de pagina van de Vlissingse gemeenteraad vindt u een overzicht van de zetelverdeling in Vlissingen naar aanleiding van de laatste 3 verkiezingen.

Zeelandscan

De ZeelandScan is een database waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met indicatoren en cijfers over de leefbaarheid en gezondheid in Vlissingen en Zeeland. De ZeelandScan is een samenwerking tussen GGD Zeeland, ZB|Planbureau en Robuust en biedt informatie over onderwerpen als samenstelling bevolking, gezondheid, leren, wonen, werken, ondersteuning, welzijn en sociaal netwerk.
Op het Dashboard kunt u lezen hoe het in een bepaalde wijk, gemeente of Zeeland gaat. Ook kunt u cijfers vergelijken met andere wijken of gemeenten.