Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Vlissingen in cijfers

Bevolking

Op 1 januari 2016 telt de gemeente Vlissingen 44.451 inwoners. Dit is 39% van de Walcherse bevolking en 12% van de Zeeuwse bevolking. In de periode 2015-2016 is het aantal inwoners van Vlissingen met 37 personen afgenomen.

Bevolkingsontwikkeling 2015-2016

Regio Bevolking 1-1-2015 Bevolking 1-1-2016 Ontwikkeling
Abs. Abs. Abs. %
Gemeente Vlissingen 44.488 44.451 -37 -0,1%
Gemeente Middelburg 47.607 47.873 266 0,6%
Gemeente Veere 21.934 21.960 26 0,1%
Walcheren 114.029 114.284 255 0,2%
Zeeland 380.717 381.252 535 0,1%
Nederland 16.902.146 16.979.120 76.974 0,5%

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Woningvoorraad

Op 1 januari 2017 telt de gemeente Vlissingen 22.236 woningen. Hiervan is 96% bewoond. Van de 21.234 bewoonde woningen, is 57% een koopwoning.
In het Middengebied staan de meeste woningen, 5.836 (26% van het totaal aantal woningen). In deze wijk zijn de huurwoning het sterkst vertegenwoordigd. Er zijn verhoudingsgewijs ook veel woningen in de Binnenstad (aandeel 21%, met een fractie meer huurwoningen) en Oost-Souburg (aandeel 21%, met een sterk accent op koop).

Gemeente Vlissingen, woningvoorraad per 1 januari 2017

Wijk/kern Bewoond, huur Bewoond, koop Leegstand Totaal
Abs. Abs. Abs. Abs.
Binnenstad 2.278 2.111 360 4.749
Middengebied 3.206 2.343 287 5.836
Paauwenburg 935 1.767 81 2.783
Groot Lammerenburg 1.042 2.860 119 4.021
Oost-Souburg 1.626 2.847 140 4.613
Ritthem, Havens 50 169 15 234
Totaal gemeente 9.137 12.097 1.002 22.236

Bron: Gemeente Vlissingen

Bedrijven en werkgelegenheid

Zie voor meer informatie de pagina Economische agenda.

Leefbaarheidsmonitor

In de gemeente Vlissingen is in 2005 voor het eerst een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd via de methode 'Lemon', de Leefbaarheidsmonitor. Lemon is een instrument, waarmee de beleving van leefbaarheid in kaart wordt gebracht door een gerichte enquête onder inwoners. Gemeente Vlissingen voert dit onderzoek samen uit met de woningbouwcorporaties Woonburg en l’escaut Woonservice. In 2007, 2009 en 2013 vonden vervolgonderzoeken plaats.
U kunt de uitkomsten van deze onderzoeken inzien op de website van Lemoninternet.  

Verkiezingen gemeenteraad

In Nederland worden om de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De laatste verkiezingen vonden plaats op 19 maart 2014. Op de pagina van de Vlissingse gemeenteraad vindt u een overzicht van de zetelverdeling in Vlissingen naar aanleiding van de laatste 3 verkiezingen.

Zeelandscan

De ZeelandScan is een database waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met indicatoren en cijfers over de leefbaarheid en gezondheid in Vlissingen en Zeeland. De ZeelandScan is een samenwerking tussen GGD Zeeland, ZB|Planbureau en Robuust en biedt informatie over onderwerpen als samenstelling bevolking, gezondheid, leren, wonen, werken, ondersteuning, welzijn en sociaal netwerk.
Op het Dashboard kunt u lezen hoe het in een bepaalde wijk, gemeente of Zeeland gaat. Ook kunt u cijfers vergelijken met andere wijken of gemeenten.

|