Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Erfgoed en monumenten

Vlissingen kreeg op 2 april 1315 stadsrechten. De stad lag rondom in 1296 gegraven havens die nu het Bellamypark en Spuistraat vormen. In de 17e eeuw was Vlissingen één van de belangrijkste steden van de nieuwe Republiek der Nederlanden en vertrekpunt van schepen naar alle windstreken.
De eeuwenlange geschiedenis heeft haar sporen in de stad nagelaten. Zo kent Vlissingen vele interessante monumenten en is zij ook in archeologisch opzicht aantrekkelijk.

Monumenten

Vlissingen staat bekend als een stad aan zee, met een groot maritiem heden en verleden. Maar het is ook een belangrijke monumentenstad. Het beleid van de gemeente is er op gericht, het beeld van de historische binnenstad zo authentiek mogelijk te maken en te houden. Een groot deel van de binnenstad is daarom aangewezen als 'Beschermd Stadsgezicht'. Ook de monumenten in de kernen Oost-Souburg en Ritthem zijn zeer waardevol.
Met ruim 300 rijksmonumenten behoort Vlissingen tot de Top 50 van Nederlandse monumentensteden. Alle monumenten staan geregistreerd in de Landelijke Monumentenregisters.

Open Monumentendag

In 1987 is de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Het maakt onderdeel uit van de 'European Heritage Days'. Een groot aantal monumenten is op deze dag gratis te bezichtigen. Elk jaar is er een centraal thema.
De gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere doen samen elk jaar in september mee aan de Open Monumentendag op Walcheren.

Open Monumentendag 10 september 2022

Na 2 edities vol beperkingen door de COVID-19 pandemie, vond er op 10 september 2022 weer een klassieke open monumentendag in Vlissingen plaats. Net als andere jaren georganiseerd in samenwerking met de gemeente Middelburg en Veere. 

Thema

Wij besteden in 2022 aandacht aan het landelijke thema 'Duurzaam duurt het langst', maar staan ook stil bij themajaar 'De Vlissingse Opstand 1572'. Op 6 april 2022 is het precies 450 jaar geleden dat Vlissingen in opstand kwam tegen de Spaanse bezetter en deze uit de stad verdreef. Hiermee schreef Vlissingen geschiedenis: het was de 1e stad in De Lage Landen die zichzelf (anders dan Den Briel) op eigen kracht bevrijdde. Hiermee leverde Vlissingen een belangrijke bijdrage aan 'de geboorte' van Nederland.
Zie voor meer informatie de website Open Monumentendag Vlissingen.

Uncle Beach

De strategische ligging van Vlissingen aan de monding van de Westerschelde heeft zijn sporen nagelaten in de stad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is er hard gevochten in de stad en op de Westerschelde. Rondom de Oranjemolen is het gebied Uncle Beach ingericht. Dit is de voormalige ingang van de Slijkhaven, die tijdens de bevrijding van Vlissingen de landingsplaats was van de geallieerde strijdkrachten en de codenaam 'Uncle Beach' kreeg.
In dit gebied wordt het verhaal verteld van de bezetting, bevrijding en burgerbevolking van Vlissingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Archeologie

Regelmatig worden er bij bouwwerkzaamheden archeologische vondsten gedaan. De laatste jaren vooral op het Scheldekwartier. Vaak is een archeologisch onderzoek onderdeel van een bouwplan. Dit is niet noodzakelijk bij bodemingrepen die binnen een bepaalde oppervlakte en dieptemaat blijven. De grootte van de vrijgestelde oppervlakte is afhankelijk van de archeologische (verwachtings-)waarde van het gebied.
De gemeente Vlissingen laat zich hierin adviseren door de Walcherse Archeologische Dienst. Op de website van deze dienst vindt u ook de 'Walcherse archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart'. Een overzicht van alle archeologische (deel)gebieden op Walcheren.