Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorontwerp bestemmingsplan Scheldekwartier, Timmerplein

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, het volgende bekend. Vanaf 28 mei 2020 ligt voor een periode van 6 weken (tot en met 8 juli 2020) in het stadhuis in Vlissingen ter inzage:

  • Voorontwerp bestemmingsplan ‘Scheldekwartier, Timmerplein’.

Het bestemmingsplan is gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Voorontwerp

In het voorontwerp van dit bestemmingsplan dat globaal wordt begrenst door De Willem Ruysstraat, Dokwerker en Albionkade (hierna deelgebied ‘Timmerplein’), zijn naast de Timmerfabriek en bouwplot Zeelandtoren nog 4 bouwplots gesitueerd.
In het gebied worden maximaal 160 woningen,verblijfsrecreatieve en commerciële functies beoogd. Waarbij mogelijkheden worden geboden vooreen hotel, recreatieappartementen, horeca met bijbehorende dienstverlening en kantoren. De ontwikkelingen behoren tot het transformatieproject Scheldekwartier.

Kader

Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de realisering van deze ontwikkelingen. Van toepassing zijn de Crisis- en herstelwet en de coördinatieregeling ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Deze laatste is vastgesteld in de Coördinatieverordening van de gemeente Vlissingen.

Inspraak

In de periode 28 mei tot en met 8 juli 2020 kan iedereen ten aanzien van dit voorontwerp een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.
Dit kan ook digitaal via het inspraakformulier.

Vlissingen, 27 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
Namens deze:
drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester;
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Timmerplein,_presentatie_voorontwerp_bestemmingsplan Download Lees voor