Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beheersverordening Middengebied

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Vlissingen in zijn vergadering van 1 december 2016 de beheersverordening Middengebied heeft vastgesteld. 
In de beheersverordening zijn de volgende zaken gecontinueerd:

  • Bouw- en gebruiksregels, voortvloeiend uit de voor dit gebied voorheen van toepassing zijnde bestemmingsplannen;
  • Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
  • (Project)omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet, treedt de beheersverordening op de 8e dag na bekendmaking in werking (dus op 29 december 2016).

Inzage

De beheersverordening is digitaal raadpleegbaar via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen
Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.  

Vlissingen, 21 december 2016
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Beheersverordening_Middengebied,_vaststellingsbesluit Download Lees voor
Beheersverordening_Middengebied,_regels Download Lees voor
Beheersverordening_Middengebied,_toelichting Download Lees voor
Beheersverordening_Middengebied,_verbeelding Download Lees voor