Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Geldende plannen

Op deze pagina treft u de geldende bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten weergegeven. Op de pagina 'Plannen in procedure' vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn.
De bestemmingsplannen en toegevoegde bijlagen worden bijna zonder uitzondering weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente.


Voorbereidingsbesluiten

Een bestemmingsplan wordt in bepaalde gevallen voorafgegaan door een voorbereidingsbesluit. Dat is een besluit waarbij de raad verklaart, dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Zo’n besluit moet het gebied beschermen tegen ongewenste bouwplannen. Dit zijn bouwplannen, die in strijd zijn met het toekomstige bestemmingsplan en geldt voor één jaar na de inwerkingtreding. Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.
De volgende voorbereidingsbesluiten zijn van kracht:


Geldende bestemmingsplannen

De volgende bestemmingsplannen hebben de benodigde procedure doorlopen. Deze bestemmingsplannen zijn in werking getreden en hebben dan ook rechtskracht.