Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Vlissingen

Plannen in procedure

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen en beheersverordeningen die in procedure zijn. Op de pagina 'Geldende plannen' ziet u de bestemmingsplannen en beheersverordeningen die in procedure zijn.
Op de pagina 'Wat is een bestemmingsplan' is beschreven hoe een bestemmingsplan tot stand komt.


Ontwerp-beheersverordening

In de beheersverordening wordt het bestaande gebruik in ruime zin (de zogenaamde 'vigerende planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden') vastgelegd. Hoewel voor een beheersverordening inspraak niet verplicht is, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een reactie in te dienen bij het college van B&W van de gemeente Vlissingen. In de officiële publicatie is aangegeven voor welke periode en op welke wijze u een reactie kunt indienen. Huidige ontwerp-beheersverordeningen:

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Een voorontwerp bestemmingsplan of -beheersverordening en de bijbehorende stukken, liggen voorafgaand aan de formele wettelijke procedure ter inzage. In de officiële publicatie staat vermeld voor welke periode u een inspraakreactie kunt indienen. Een inspraakreactie kan schriftelijk, mondeling of digitaal ingediend worden.

Voorontwerp bestemmingsplannen: Actualisering bestemmingsplan Sloegebied:


Ontwerp-bestemmingsplannen

Een ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage. In de officiële publicatie is aangegeven voor welke periode en op welke wijze u een zienswijze kunt indienen. De huidige ontwerp-bestemmingsplannen:

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een vastgesteld bestemmingsplan en de bijbehorende stukken dienen 6 weken ter inzage te liggen. In de officiële publicatie is aangeven voor welke periode en op welke wijze beroep ingesteld kan worden.
De personen die zienswijzen hebben ingediend en 'belanghebbende' zijn, kunnen ook beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Als ook die procedure is doorlopen, treedt het bestemmingsplan in werking. Recentelijk vastgestelde bestemmingsplannen: geen.