Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat de betreffende persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is. Als deze persoon hulp weigert, kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg is op jeugdigen en volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Nieuwe rol gemeente vanaf 1 januari 2020

Om ervoor te zorgen dat iemand de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft, heeft de gemeente per 1 januari 2020 een nieuwe rol in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).
Vanaf 1 januari kan verplichte zorg ingezet worden door opname in een instelling of kliniek, poliklinische zorg (wel zorg in in een instelling, maar geen opname) of zorg in de thuissituatie. Alle zorg wordt geleverd door daarvoor gecertificeerde organisaties. Lees meer op de website www.dwangindezorg.nl.

Melding

De Wvggz maakt het mogelijk dat iedereen een melding kan doen bij het vermoeden dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade kan toebrengen. Een persoon kan bijvoorbeeld nog niet bekend zijn bij een psychiatrische zorginstelling. De gemeente moet onderzoeken of er verplichte zorg nodig is en of juist verplichte zorg voorkomen kan worden.
De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken belegd bij het Meldpunt Wvggz, onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Het Meldpunt Wvggz werkt hierin samen met diverse deskundigen en als dit mogelijk is, ook met de betrokkene zelf. Of met de familie of belangrijke personen uit zijn/haar naaste omgeving.

Een melding doen

Als u een melding wilt doen, kan dit via de website van Veiligheidshuis Zeeland. Na melding wordt er tijdens kantoortijden contact met u opgenomen door het Meldpunt Wvggz. Uiteraard kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in uw eigen gemeente. Zoals een huisarts, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Daarnaast zijn er diverse familie- en cliëntorganisaties die u kunnen helpen, zoals het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.
Als u zich zorgen maakt over iemand die een gevaar is voor zichzelf of anderen waarbij er (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke handicap, vindt u meer informatie op de websites www.dwangindezorg.nl/wzd en www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking. Ook in deze situatie kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in uw eigen gemeente of met het Meldpunt Wvggz.

Contactgegevens Meldpunt Wvggz Zeeland