Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Steun voor vrijwilligersorganisaties jeugd

Vrijwillige jeugdorganisaties leveren een gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van onze jeugd. Voorbeelden hiervan zijn de scouting of de speeltuinen. 
De gemeente vindt het belangrijk dat deze organisaties niet in de problemen komen door de coronacrisis. Daarom kunnen zij voor de inkomstenderving in 2020 als gevolg van de lockdownmaatregelen, een tegemoetkoming aanvragen. De gemeente heeft hier financiële middelen voor gekregen van het Rijk. Deze middelen gelden tevens als budgetplafond voor het totaal aan te ontvangen tegemoetkomingen voor de aanvragers. 

Aanvraag indienen 

Tot en met 19 februari 2021 kunt u een aanvraag indienen door gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier. Als u meer tijd nodig heeft, verzoeken wij u dit voor 19 februari aan te geven. 

Bijlagen

Naast het ingevulde formulier vragen wij u als bijlagen de jaarrekening 2019, de begroting 2020 en een eventuele nadere toelichting mee te sturen. Het is belangrijk om ook uw naam en contactgegevens te vermelden. 
U kunt uw bijlagen toevoegen in het digitale aanvraagformulier.

Criteria beoordeling aanvraag

Voor de beoordeling van uw aanvraag staan de volgende vragen centraal.

  1. Van hoeveel minder inkomsten was er sprake in 2020? 
  2. Hoeveel minder uitgaven heeft u gemaakt? 
  3. Welke extra kosten heeft u gemaakt om te voldoen aan de coronamaatregelen?

Wij verzoeken u ook om aan te geven, in welk mate er eventueel sprake is geweest van:

  • Kwijtscheldingen van vaste lasten als huur;
  • Specifieke financiële corona tegemoetkoming van andere overheden.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit per aanvraag om een bedrag toe te kennen of af te wijzen. Het afwijzen van een aanvraag kan gebeuren als niet voldaan is aan de voorwaarden.
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het beschikbaar gestelde budget.