Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inkopen van zorg en aanmelding zorgaanbieder Wmo

De zorgaanbieders waarmee wij samenwerken, hebben een contract met de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aangaan van een contract als dienstverlener voor jeughulp of Wmo.

Verandert de werkwijze in 2020?

Voor de bestaande contracten blijft dit hetzelfde zoals u gewend bent. Op het gebied van inkoop zullen de zaken grotendeels hetzelfde blijven. De Walcherse gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere blijven met elkaar samenwerken.
De inkoop voor jeugdhulp blijft onveranderd. Mogelijk kunnen enkele praktische zaken veranderen voor de Wmo-inkoop, zoals bijvoorbeeld de contactinformatie (telefoonnummers, e-mailadressen en dergelijke).

Inkoop van jeugdzorg

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp en de contractering met zorgaanbieders. De inkooporganisatie is een samenwerkingsverband van de 13 Zeeuwse gemeenten.
Taken van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland:

 • Inkopen en contracteren van zorg;
 • Uitvoeren van contractbeheer;
 • Voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders;
 • Verzamelen van benodigde gegevens voor monitoring en verantwoording;
 • Bewaken van de Zeeuws brede afspraken;
 • Optreden als aanspreekpunt voor zorgaanbieders en gemeenten.

Inkoop van zorg voor de Wmo

Voor de inkoop van zorg voor de Wmo werken de 3 Walcherse gemeenten samen. Dit betreft de volgende vormen van Wmo-ondersteuning.

 • Individuele begeleiding, regulier en specialistisch;
 • Begeleiding gericht op activering en dagbesteding (ook gespecialiseerde dagbesteding);
 • Vervoer naar dagbesteding met begeleiding;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Huishoudelijke zorg;
 • Kortdurend verblijf;
 • Doelgroepenvervoer en vraagafhankelijk vervoer;
 • Hulpmiddelen.

Aanmelden als zorgaanbieder Wmo

Om Wmo-ondersteuning te mogen leveren dient u de volgende stappen te nemen:

 • Neem contact op met het Wmo inkoopteam;
 • We plannen een kennismakingsgesprek in. We maken kennis met uw organisatie en werkwijze en bespreken de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een contract aan te gaan;
 • Mogelijk dient u na het gesprek nog stappen te ondernemen om aan de voorwaarden te voldoen. U krijgt vervolgens van de gemeente te horen of u zich kunt aanmelden als aanbieder.

Voorwaarden 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een contract voor Wmo-ondersteuning te mogen sluiten met de gemeente? U moet als dienstverlener voldoen aan alle voorwaarden die staan vermeld in de overeenkomsten. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt.

 1. De dienstverlener levert een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan;
 2. De dienstverlener is aangesloten op Vecozo en maakt gebruik van het iWmo berichtenverkeer.;
 3. De dienstverlener werkt met een beveiligde e-mailverbinding om informatie uit te wisselen over klanten;
 4. De dienstverlener beschikt over de mogelijkheid om gegevens bij het CAK aan te leveren voor het bepalen van de eigen bijdrage voor de klant;
 5. De dienstverlener accepteert de Algemene Inkoop Voorwaarden van de gemeente Vlissingen;
 6. De dienstverlener levert een geldig relevant kwaliteitscertificaat of een kwaliteitsplan;
 7. De dienstverlener levert een transformatieplan aan;
 8. De dienstverlener levert een uittreksel aan van de Kamer van Koophandel, zodat inzichtelijk is wie bevoegd is voor het ondertekenen van de overeenkomsten.