Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inkopen van zorg en aanmelding zorgaanbieder Wmo

De zorgaanbieders waarmee wij samenwerken, hebben een contract met de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aangaan van een contract als dienstverlener voor jeughulp of Wmo.

Verandert de werkwijze in 2021?

Voor de bestaande contracten blijft dit hetzelfde zoals u gewend bent. Op het gebied van inkoop zullen de zaken grotendeels hetzelfde blijven. De Walcherse gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere blijven met elkaar samenwerken.
De inkoop voor jeugdhulp blijft onveranderd. Mogelijk kunnen enkele praktische zaken veranderen voor de Wmo-inkoop, zoals bijvoorbeeld de contactinformatie (telefoonnummers, e-mailadressen en dergelijke).

Inkoop van jeugdzorg

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp en de contractering met zorgaanbieders. De inkooporganisatie is een samenwerkingsverband van de 13 Zeeuwse gemeenten.
Taken van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland:

 • Inkopen en contracteren van zorg;
 • Uitvoeren van contractbeheer;
 • Voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders;
 • Verzamelen van benodigde gegevens voor monitoring en verantwoording;
 • Bewaken van de Zeeuws brede afspraken;
 • Optreden als aanspreekpunt voor zorgaanbieders en gemeenten.

Inkoop van zorg voor de Wmo

Voor de inkoop van zorg en ondersteuning voor de Wmo werken we samen met andere gemeenten.
De Walcherse gemeenten werken samen voor:

 • Doelgroepenvervoer en vraagafhankelijk vervoer; 
 • Hulpmiddelen.

Contracten met zorgaanbieders Wmo - ambulante ondersteuning

Gemeenten Middelburg en Vlissingen werken samen voor:  

 • Individuele begeleiding, regulier en specialistisch;
 • Begeleiding gericht op activering en dagbesteding (ook gespecialiseerde dagbesteding);
 • Vervoer naar dagbesteding, eventueel met begeleiding;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Huishoudelijke zorg;
 • Kortdurend verblijf.

Meer informatie vindt u op de pagina Inkoop Wmo Ambulante ondersteuning.
Een overzicht van de zorgaanbieders waarmee wij samenwerken, vindt u op de pagina Overzicht dienstverleners.

Voorwaarden 

Aan welke voorwaarden moeten dienstverleners voldoen om een contract voor Wmo-ondersteuning te mogen sluiten met de gemeente? Dienstverleners moeten voldoen aan alle voorwaarden in de overeenkomsten.
De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt.

 • De dienstverlener levert een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan;
 • De dienstverlener is aangesloten op Vecozo en maakt gebruik van het iWmo berichtenverkeer;
 • De dienstverlener werkt met een beveiligde e-mailverbinding om informatie uit te wisselen over klanten;
 • De dienstverlener accepteert de Algemene Inkoop Voorwaarden van de gemeente Vlissingen;
 • De dienstverlener levert een geldig relevant kwaliteitscertificaat of een kwaliteitsplan;
 • De dienstverlener levert een transformatieplan aan;
 • De dienstverlener levert een uittreksel aan van de Kamer van Koophandel, zodat inzichtelijk is wie bevoegd is voor het ondertekenen van de overeenkomsten.

Aanmelden als zorgaanbieder Wmo

Wilt u in aanmerking komen voor een nieuwe overeenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning? Dan is er eerst een intakegesprek met leden van ons inkoopteam.
U kunt een intakegesprek aanvragen via e-mail inkoopwmowalcheren@middelburg.nl. Vermeld in deze e-mail uw contactgegevens. Als we uw e-mail ontvangen hebben, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Documenten opvragen

Onderstaande documenten kunt u opvragen via e-mail inkoopwmowalcheren@middelburg.nl.

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wmo

 • Bijlage 1. Overzicht dienstverleners;
 • Bijlage 2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
 • Bijlage 3. Selectie voor fysieke overlegtafel;
 • Bijlage 4. Het klantproces op Walcheren in het sociaal Domein (Toegang).

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning

 • Bijlage 1. Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning;
 • Bijlage 2. Activiteiten vallend onder de bouwstenen Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning;
 • Bijlage 3. Kwaliteitskader Walcheren bij de uitvoering van de Wmo;
 • Bijlage 4. Spoedprocedure voor inzet Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning in Walcheren;
 • Bijlage 5. Ontwikkelagenda;
 • Bijlage 6. Format Transformatieplan;
 • Bijlage 7. Protocol eenzijdige beëindiging Maatschappelijke Ondersteuning;
 • Bijlage 8. Dienstverleners
 • Bijlage 9. Deze is vervallen!;
 • Bijlage 10. Toezicht en handhaving;
 • Bijlage 11. Inhoud kwaliteitsverslag;
 • Werkafsprakenboek.

Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u e-mailen naar inkoopwmowalcheren@middelburg.nl