Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanpassingen Ontwikkelagenda Sociaal Domein voorgelegd aan raad

Gepubliceerd op 2 juni 2020
Stadhuis in Vlissingen

De Ontwikkelagenda Sociaal Domein is een beleidsnota waarin de gemeente Vlissingen aangeeft hoe zij wil dat het sociaal domein er in de toekomst uitziet, de gewenste situatie.
De concept-Ontwikkelagenda Sociaal Domein lag in de periode van 19 februari tot en met 1 april 2020 voor u ter inzage. In deze periode heeft iedereen kunnen reageren op het concept.

Doelstellingen Ontwikkelagenda

Het doel is ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit nodig hebben. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en niet langer betaalbaar. Met de toenemende vraag, de stijgende kosten en de krapte op de arbeidsmarkt ligt er een enorme uitdaging. Er moeten andere keuzes gemaakt worden. Met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein stelt de gemeenteraad de kaders voor deze keuzes vast.
In de Ontwikkelagenda zijn de volgende doelstellingen opgenomen.

  1. De zelf-en samenredzaamheid van de inwoners vergroten;
  2. We bieden passende ondersteuning aan inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht;
  3. Er is een goed vangnet voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente;
  4. Integraliteit in kijken en handelen is standaard;
  5. We werken vanuit en binnen het integrale budget Sociaal Domein;
  6. Ondersteuning is georganiseerd vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner.

Vaststelling door de gemeenteraad

Na de periode van inzage heeft het college beoordeeld welke reacties tot aanpassingen van de Ontwikkelagenda moeten leiden. De aangepaste Ontwikkelagenda biedt het college nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.
De Ontwikkelagenda wordt op 18 juni besproken in de Commissie Algemeen en Sociaal en daarna in de Besluitenraad van 2 juli. Na vaststelling worden de doelstellingen in de volgende stap verder uitgewerkt. Daarna volgt opnieuw een inspraakprocedure.