Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Organisaties op Walcheren

Er zijn diverse organisaties in Walcheren waar iedereen hulp, advies en begeleiding krijgt. Voor deze hulp hoeft u niet te betalen. En u heeft geen verwijzing van de gemeente nodig. Bij deze organisaties werken professionals en vrijwilligers samen. 

Buurtteams

In maart 2022 is het eerste buurtteam van start gegaan. De buurtteammedewerkers werken met een nieuwe opdracht, gericht op preventie, vroegsignalering en normaliseren vanuit het principe Positieve Gezondheid. Daarmee bouwen we aan een nieuwe ondersteuningsinfrastructuur in het voorliggend veld. Met het 'voorliggend veld' bedoelen we de laagdrempelige en vrij toegankelijke ondersteuning, aangeboden door zowel professionele als vrijwilligersorganisaties en waar geen indicatie van de gemeente voor nodig is.

Waarmee kunnen het buurtteam en andere organisaties helpen?

U krijgt bijvoorbeeld hulp bij de opvoeding van kinderen, advies bij uw administratie en financiën. Of u wordt geholpen bij het ondernemen van sociale activiteiten.

Sterk netwerk van organisaties

Naast het buurtteam heeft Walcheren op het gebied van ondersteuning een sterk netwerk van organisaties. Dit betekent dat de organisaties nauw met elkaar samenwerken, de professionals kennen elkaar goed. Zij weten dus ook waar u het beste geholpen kunt worden.
Bent u ergens niet op de juiste plaats? Dan wordt u verteld welke organisatie u het beste kan helpen.

Hulp zonder besluit van de gemeente

Wat is het verschil tussen ondersteuning van het buurtteam of een andere organisatie, of ondersteuning vanuit de gemeente via de Jeugdwet en de Wmo?

 • Hulp via het buurtteam of andere organisaties is er voor iedereen. Voor deze adviezen en de hulpverlening hoeft u niet te betalen.
  U kunt zonder een besluit of verwijzing van de gemeente een gesprek aanvragen. Sommige organisaties ontvangen een subsidie van de gemeente. Ook lokale organisaties die werken met vrijwilligers horen bij dit zorgnetwerk;
 • Als u ondersteuning nodig heeft bij een schoon en leefbaar huis of zinvolle dagbesteding, kunt u zich rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken.
  Medewerkers van het aanmeldteam van
  Zeeuws Baken of Naerebout Combinatie kijken na of u inwoner van de gemeente Vlissingen bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u in aanmerking komt voor de ondersteuning. Mogelijk moet u zelf ook een eigen bijdrage betalen;
 • Hulp via de Jeugdwet en een Wmo-maatwerkvoorziening kunt u alleen krijgen met een besluit van de gemeente. Dat is de officiële toestemming van de gemeente om hulp in te schakelen.
  In het besluit staat welke zorg u ontvangt en dat de gemeente de kosten voor de hulp of het hulpmiddel voor u betaalt. Mogelijk moet u zelf ook een eigen bijdrage betalen.

Hulp via een organisatie gaat voor op Jeugdwet/Wmo

We onderzoeken bij een aanvraag voor een Wmo-maatwerkvoorziening uw persoonlijke situatie. Welke hulpvragen zijn er? Kan u ook goed geholpen worden via het buurtteam of een andere organisatie? Dan wordt deze hulp bij voorkeur eerder ingezet dan de ondersteuning via de Jeugdwet/Wmo. U wordt dan met het buurtteam of de organisatie in contact gebracht.

Overzicht organisaties

We hebben een aantal organisaties voor u op een rijtje gezet. Zij bieden hulp zonder een besluit van de gemeente.

Hoe regelt u ondersteuning?

Ondersteuning via de gemeente is aanvullend op uw eigen oplossingen. Misschien kunt u op andere manieren hulp organiseren? Bekijk onderstaande vragen voor inspiratie en achtergrondinformatie.