Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kan mijn sociale netwerk helpen?

De gemeente biedt ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze ondersteuning is bedoeld om aan te vullen waar uw eigen mogelijkheden ophouden. We onderzoeken wat u zelf heeft gedaan om uw hulpvraag op te lossen.
De 2e onderzoeksvraag is: kunt u hulp inschakelen via uw familie of uw sociale netwerk?

Hulp via het sociale netwerk

Heeft u hulp gevraagd via uw familie of sociale netwerk? Durf om hulp te vragen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bijvoorbeeld via familie, vrienden, buren, kennissen of via een vereniging waar u bij aangesloten bent. Leg duidelijk uit waar u hulp bij nodig heeft. Hoe vaak heeft u deze hulp nodig? Misschien kunt u zelfs iets terug doen voor de persoon die u helpt.

Familienetwerkberaad

Denkt u zelf dat uw familie en sociale netwerk niet voldoende kan helpen? Wij zijn verplicht dit te onderzoeken, op het moment dat u een aanvraag doet voor ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo.
Misschien ziet u zelf geen mogelijkheden, maar denken wij dat die er wel zijn. Het komt dan voor dat we een zogenaamd 'Familienetwerkberaad' inplannen. We vragen mensen die veel voor u betekenen bij elkaar in één overleg (beraad). Met elkaar bedenken we oplossingen voor uw hulpvraag.

Voorbeeld Wmo: uw vader wordt ouder en is eenzaam

U maakt zich zorgen over uw vader. Uw moeder is recentelijk overleden en uw vader heeft moeite met sociale contacten aan te gaan en daarom wilt u voor hem Dagbesteding via de Wmo aanvragen.