Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wmo-adviesraad Vlissingen

In Vlissingen is de burgerparticipatie bij de invoering van de Wmo een lange weg geweest van overleg met belangenorganisaties, zorgverleners en de gemeente. Het resultaat is een samenwerkingsovereenkomst tussen het college van B&W en de Wmo-adviesraad, waarbij de laatste geheel onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het college. U kunt contact opnemen met de Wmo-adviesraad door een e-mail te sturen naar wmoadviesraad@vlissingen.nl.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 21 december 2011 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vlissingen en de Wmo-adviesraad ondertekend. Deze overeenkomst is 1 januari 2012 ingegaan. Op 22 april 2016 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Afvaardiging

De Werkgroep Gehandicapten Walcheren en het Walchers Platform Minima krijgen afvaardigingen in de Wmo-adviesraad. Zo kan de Wmo-adviesraad gemakkelijker contact krijgen met mensen in een bepaalde doelgroep. En de doelgroep kan informatie geven aan de leden van de adviesraad. Op deze wijze kan de Wmo-adviesraad het college van burgemeester en wethouders nog beter adviseren.

Jaarverslag

De Wmo-adviesraad maakt elk jaar een jaarverslag over de verrichte werkzaamheden en presenteert dit aan de burgers en het college. Meestal gebeurt dit tijdens een openbare jaarbijeenkomst, waar rondom een bepaald onderwerp sprekers uitgenodigd worden. Als bijlage vindt u het meest recente jaarverslag. Via e-mailadres wmoadviesraad@vlissingen.nl en het Webarchief van de gemeente Vlissingen kunt u eerdere jaarverslagen opvragen.

Adviezen

Wmo-adviesraad zoekt nieuwe leden

De Wmo-adviesraad is op zoek naar nieuwe leden. Zie voor meer informatie de bijlage in de downloadtabel.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Wmo-adviesraad_zoekt_nieuwe_leden Download Lees voor
Wmo-adviesraad,_ledenlijst_2021 Download Lees voor
Wmo-adviesraad,_samenwerkingsovereenkomst_22-04-2016 Download Lees voor