Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Welke hulp hoort bij de Jeugdwet?

Wat valt er wel en niet onder de Jeugdwet?

Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft vooral te maken met de vergoeding voor de zorg.
De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt bij de gemeente Vlissingen een aanvraag doen voor ondersteuning.

Wat valt er onder de Jeugdwet?

Onder de Jeugdwet vallen verschillende soorten jeugdhulp, ook wel Jeugdwet voorzieningen genoemd.

Uit welke wetten bestaat het Nederlandse zorgstelsel?

  • De Zorgverzekeringswet (ZVW);
  • De Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet;
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo;
  • De Wet langdurige zorg (Wlz);
  • De Participatiewet;
  • De Wet Passend Onderwijs.

Heeft u een hulpvraag die valt onder de Jeugdwet? In het Overzicht zorgwetten in Nederland kunt u mogelijk zelf beoordelen onder welke wet uw hulpvraag valt.