Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Jeugdwetvoorzieningen

De Jeugdwet biedt voorzieningen die u helpen mee te doen in de maatschappij. U kunt kiezen uit de volgende voorzieningen.

Ambulante jeugdhulp

Ambulante hulp betekent letterlijk: hulp aan huis. Maar uw kind kan ook naar de zorgaanbieder gaan. Meestal is er begeleiding nodig bij opvoeden en opgroeien.


Dagbesteding Jeugdwet

Dagbesteding is voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of een psychische beperking.


Jeugdreclassering en bescherming

Jeugdreclassering begeleidt jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en een proces-verbaal hebben gekregen.


Kortdurend verblijf Jeugdwet

De zorg voor een kind of jongere met een beperking kan zwaar zijn. Soms helpt het, als u als ouder/verzorger of als gezin ontlast wordt.


Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een subsidie voor (taxi)vervoer van huis naar school (en terug). Leerlingvervoer is bedoeld voor bepaalde doelgroepen.

Crisis jeugdhulp

Is er sprake van een crisissituatie? Onderneem dan gelijk actie en schakel hulp in! Dit kan ook buiten kantooruren.


Jeugd GGZ

De afkorting 'GGZ' staat voor 'geestelijke gezondheidszorg'. Deze voorziening is voor kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen.


Pleegzorg op basis van de Jeugdwet

Pleegzorg is nodig als een kind of jongere tijdelijk niet meer thuis kan wonen. Pleegzorg wordt aangeboden in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdinstelling.


Vervoer Jeugdwet

Jeugdvervoer biedt hulp wanneer u als ouder(s) of verzorger(s) uw kind niet zelf kunt vervoeren. Zoals bij een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.