Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voordat u een Jeugdwet-aanvraag doet

Voordat u een aanvraag doet bij de gemeente, dient u verschillende stappen te doorlopen. Dit heeft te maken met de manier waarop een hulpvraag opgelost wordt.
Heeft u actief naar andere oplossingen gezocht? Anders dan ondersteuning via de Jeugdwet? U moet dat kunnen aantonen.

Zelf actie ondernemen

Is er een manier om uw hulpvraag op te lossen zonder gemeentelijke ondersteuning? U moet eerst zelf actie ondernemen. Dat is een voorwaarde. Dit doet u vóórdat u gemeentelijke ondersteuning aanvraagt. U moet kunnen aantonen dat u de stappen die in de alinea 'Hoe regelt u ondersteuning?' worden genoemd, gedaan heeft.

Hoe regelt u ondersteuning?

Wij stellen u altijd de volgende vragen.

  • Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag op te lossen?
  • Heeft u hulp gevraagd aan uw familie of uw sociale netwerk?
  • Heeft u advies gevraagd bij organisaties op Walcheren? Denk aan organisaties als de GGD, school of Maatschappelijk Werk Walcheren.
    Het kan zijn dat wij u doorverwijzen naar een organisatie op Walcheren, zoals Stichting Welzijn of Vrijwilligerspunt Vlissingen. Deze hulpverlening is gratis en voor iedereen toegankelijk. Hiervoor is geen gemeentelijke beschikking noodzakelijk.

Kan uw hulpvraag niet opgelost kan worden via bovenstaande mogelijkheden? Dan gaan we onderzoeken of ondersteuning via de Jeugdwet een oplossing kan bieden.

Ondersteuning via de Jeugdwet

Als blijkt dat ondersteuning via de Jeugdwet de enige oplossing voor u is, dan kunt u als eerste stap een advies aanvragen.

Stap 1: Advies aanvraag Jeugdwet