Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Veel gestelde vragen

Wanneer moet ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan een vrijwilliger vragen?

 • Organisaties die werken met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens of geld kunnen aan hun vrijwilligers vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG is in verschillende gevallen wenselijk. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin de vrijwilliger werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare ouderen, kinderen, geld of goederen;
 • U kunt een VOG aanvragen bij de gemeente waar de vrijwilliger staat ingeschreven;
 • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom VOG's voor vrijwilligers? Houd dan de website van de overheid hierover in de gaten of laat u informeren via de nieuwsbrief van het Vrijwilligerspunt Vlissingen.

Moet mijn organisatie zich verzekeren?

 • Een goede verzekering kan uw organisatie veel tijd, geld en energie besparen. De gemeente Vlissingen heeft 2 verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking;
 • Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd;
 • Als vrijwilligersorganisatie hoeft u zich niet aan te melden voor deze vrijwilligersverzekering;
 • Als zich een voorval voordoet, dan dient de vrijwilliger een schadeformulier (pdf, 25 KB) (Lees voor) in;
 • Zie voor meer informatie over aansprakelijkheid en verzekeringen de website van Vrijwilligerswerk.nl.

Is het opstellen van een vrijwilligerscontract verplicht?

Een vrijwilligerscontract is niet verplicht, maar kan wel van groot belang zijn in de zorgvuldige behandeling van vrijwilligers bij een organisatie. Omdat er voor vrijwilligers weinig wettelijk is geregeld, is het van belang duidelijke afspraken te maken over de rechtspositie van de vrijwilliger. Het is verstandig om de gemaakte afspraken neer te leggen in een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn.
Zie de website Vrijwilligerswerk.nl voor meer informatie over afspraken maken en voorbeelden van vrijwilligerscontracten.

Moeten wij de uren van onze vrijwilligers administreren?

 • Nee, de Belastingdienst verlangt niet dat vrijwilligersorganisaties een urenadministratie bijhouden ter onderbouwing van de vrijwilligersvergoeding.
  Een urenadministratie is niet nodig, mits het uurloon maximaal € 4,50 per uur (jonger dan 23 jaar is dit € 2,50) blijft én de grenzen van € 150,- per maand én € 1.500,- per jaar niet overschreden worden. Verenigingen die onder die normen blijven, hoeven verder niets extra te administreren;
 • Wat moet u doen als u méér dan de genoemde maxima betaalt? Dan loopt u het risico van een naheffing. Dus u zal dan wel een urenadministratie moeten bijhouden, omdat uw organisatie loonbelasting verschuldigd is;
 • Wanneer moet een vereniging beslist wél administreren? Als de vrijwilligers geen gebruik maken van de vrijwilligersregeling, maar een vergoeding ontvangen op (declaratie)basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dat betekent voor uw vereniging dus: bonnetjes bewaren, goed administreren en op aanvraag van de Belastingdienst laten zien;
 • Let op: als uw organisatie de vrijwilligersregeling toepast, is het niet mogelijk om daarnaast nog eens de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden op declaratiebasis!
  Uw vrijwilligersorganisatie dient een keuze te maken: óf zonder nadere administratieve verplichtingen binnen de gestelde kaders een bedrag van maximaal € 1500,- aan de vrijwilliger uitbetalen, óf compensatie van de werkelijk gemaakte kosten met de daarbij behorende administratieve verplichtingen;
 • Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Moeten wij onze vrijwilligers een vergoeding geven?

 • Nee, een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een onkosten- of reiskostenvergoeding (een vrijwilligersvergoeding) te geven;
 • Wel hanteren veel vrijwilligersorganisaties het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken;
 • Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding, als de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  De vergoeding moet het karakter hebben van een onkostenvergoeding. De maximale vergoeding is € 150,- per maand met een maximum van € 1.500,- per jaar. Voor vrijwilligers met een bijstandsuitkering gelden andere normbedragen, zie hiervoor de website van Orionis Walcheren.