Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Integrale toegang

We verbouwen de ondersteuningsinfrastructuur naar de voorbeelden van de 'best practices' in het land. We maken daarvoor gebruik van de bestaande kennis en expertise die al beschikbaar is in Vlissingen.
Een van de onderdelen is het realiseren van een integrale toegang. Het team Wmo en Jeugd is de toegang tot voorzieningen vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Stapsgewijs worden hier taken aan toegevoegd. Het gaat om de volgende wetten en taken:

  • Nieuwe Wet inburgering;
  • Vroegsignalering schuldhulpverlening;
  • Meldpunt Openbare geestelijke gezondheidszorg;
  • Meldpunt Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;
  • Procesregie E33 (problematiek verwarde personen);
  • De toegang tot minimaregelingen en gemeentelijke schuldhulpverlening;
  • De toegang tot de Participatiewet.

Waar de buurtteams basisondersteuning bieden, voert de integrale toegang regie op complexe en meervoudige hulpvragen en verleent toegang tot aanvullende zorg (maatwerk en individuele voorzieningen).