Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Data gedreven werken

Data worden steeds belangrijker. Ook de gemeente Vlissingen gebruikt steeds vaker de mogelijkheden van data bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het gebruik van data leidt tot inzicht, sturen en beslissen op basis van harde informatie. Data leveren een bijdrage aan het bedenken van oplossingen.
Door data-gedreven te werken krijgen we meer inzicht in de politieke, financiële en juridische risico’s binnen de overheid. Daardoor worden wij niet meer overvallen door effecten van keuzes, maar kunnen we die vooraf beter inschatten.

Een toekomstbestendig sociaal domein

Om een toekomstbestendig sociaal domein te hebben, is het van belang dat wij zicht en grip hebben op de ondersteuning die mensen nodig hebben en de uitgaven die daarmee samenhangen.
De gemeente maakt haar keuzes niet alleen maar op basis van data. Er zijn altijd mensen nodig die de data interpreteren, verklaren en betekenis geven. De combinatie van data en de betekenis die eraan gegeven wordt, zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt worden die bijdragen aan een toekomstbestendig sociaal domein.