Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inkoop Wmo

Op 7 oktober 2020 is het college van B&W van de gemeente Vlissingen akkoord gegaan met een aantal verbetervoorstellen in het kader van het Plan van Aanpak Artikel 12. Een van die voorstellen is het ombouwen van de ondersteuningsinfrastructuur. Er worden buurtteams gevormd die basisondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning gaan bieden vanuit de Wmo. Zij zetten algemene en collectieve voorliggende voorzieningen in om inwoners te helpen. Ze bieden alle inwoners ondersteuning en activering.

Vangnet voor mensen die zorg nodig hebben

Voor sommige mensen is de problematiek zo zwaar en/of de mogelijkheden van eigen kracht en eigen netwerk zo beperkt, dat zij aanvullende zorg nodig hebben. Of de ondersteuningsvraag is dermate complex of specifiek dat er specialistische kennis nodig is die niet in de algemene voorzieningen aanwezig is. Voor deze mensen is er een vangnet in de vorm van aanvullende zorg (een Wmo-maatwerkvoorziening). De integrale toegang van de gemeente Vlissingen bepaalt met de inwoner of en welke aanvullende zorg met welk doel wordt ingezet.

Aanbestedingsprocedure

In het kader van deze ‘beweging naar voren’ starten we een aanbestedingsprocedure voor de aanvullende zorg vanuit de Wmo. We streven naar gunning aan het eind van dit kalenderjaar. Meer informatie over de aanbestedingsprocedure komt binnenkort online.