Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Nieuwsberichten

Op deze pagina vindt u alle gemeentelijke nieuwsberichten over het Sociaal Domein.

 

Aanbesteding WMO-zorg

10 september 2021

De gemeente Vlissingen wil de aanvullende zorg binnen de Wmo vanaf 2022 anders organiseren. Daardoor denken we meer grip en zicht te krijgen op de uitgaven. We zijn in juli 2021 een aanbestedingsprocedure gestart. We zitten...lees verder

Webinar Doorbraakmethode

08 september 2021

Maatwerk kan logischer, beter en goedkoper. Voor iedereen. Maar hoe? Dat hoort u in het Webinar over de Doorbraakmethode: een nieuwe standaard voor maatwerk. In het Webinar hoort u over de set aan instrumenten die...lees verder

Ontwikkeling Kerngezond-centra

08 september 2021

Bij de ombouw van de ondersteuningsinfrastructuur is het nadrukkelijker aangaan van de samenwerking met andere domeinen een logische stap. De verbinding met het medisch domein wordt gelegd in de drie Kerngezond-centra die...lees verder

Buurtteams in eigen regie

08 september 2021

Het college heeft het principebesluit genomen om de buurtteams per 2023 in eigen regie te organiseren. De komende periode wordt deze richting nader uitgewerkt. Dit betekent dat we gaan kijken naar de vormen waarin we zelf...lees verder

Invulling lokaal preventieakkoord Vlissingen

08 september 2021

Als vervolg op het Nationaal Preventieakkoord, stimuleert de Rijksoverheid gemeenten om tot lokale preventieakkoorden te komen. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein is het uitgangspunt voor het lokaal preventieakkoord in...lees verder

Beleidsregels Wmo en Jeugd vastgesteld op 20 juli 2021

21 juli 2021

De beleidsregels Wmo en Jeugd 2021 zijn in werking getreden op 20 juli 2021 en vervangen de beleidsregels 2020. Uitleg toegangsprocedure De Wmo 2015 en Jeugdwet zijn maatwerkwetten. Dat betekent dat op individueel...lees verder

Kennismaken met regisseur inburgering: Shirley van Acker

20 juli 2021

Shirley van Acker woont in het altijd zonnige Oostburg samen met haar partner, 3 bonuskinderen, katten en schildpad. Na een avontuur van bijna 20 jaar wonen en werken in Amsterdams is ze 8 jaar...lees verder

Kennismaken met: regisseur inburgering Sofia Hanafi

20 juli 2021

Sofia Hanafi is 39 jaar, 15 jaar getrouwd en een trotse moeder van 2 meisjes. Na jarenlang te hebben gevlogen bij KLM, heeft ze de overstap gemaakt naar gemeenteland. Ze heeft ruime ervaring in het sociaal domein als...lees verder

Inburgering Nieuwkomers vanaf 2022

20 juli 2021

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment zijn gemeenten tijdens het hele inburgeringstraject verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. De gemeente...lees verder

Save the date! Webinar 23 september 2021

20 juli 2021

Maatwerk kan logischer, beter en goedkoper. Voor iedereen. Maar hoe? Dat hoort u in het Webinar over de Doorbraakmethode: een nieuwe standaard voor maatwerk. In het Webinar hoort u over de set aan instrumenten die...lees verder

De 'Doorbraakmethode' - Vlissingen sluit aan

20 juli 2021

Maatwerk, zorg en ondersteuning afgestemd op de behoefte van iedere inwoner. Van de wet mag het en het is vaak goedkoper. Toch lukt het lang niet altijd om alle wetten en regelgeving echt af te stemmen en voor één gezin, één...lees verder

Aanbesteding Wmo: aanvullende zorg

20 juli 2021

Op vrijdag 2 juli 2021 is de selectieleidraad voor de aanbesteding ‘Wmo: aanvullende zorg’ gepubliceerd op TenderNed. In de selectieleidraad staat beschreven aan welke eisen een zorgaanbieder (of een combinatie van...lees verder

Voorwoord wethouder A. Vader

29 juni 2021

In Vlissingen ontwikkelen wij een eigen model voor zorg en ondersteuning. Op onze website en in deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de invulling van dit model en de stappen die we nemen om het te realiseren. We hebben...lees verder

Kennismaken met: de kwartiermakers

25 juni 2021

Als interim kwartiermakers buurtteams versterken Tjalliëlle Muller (48 jaar) en Carmen Sjardijn (52 jaar) de gemeente bij het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van de buurtteams. Op 15 juni 2021 organiseerden zij een...lees verder

Aanvullende besparingen: inkoop Wmo

25 juni 2021

We gaan de ondersteuningsinfrastructuur in Vlissingen ombouwen. Momenteel worden buurtteams gevormd die in elke wijk aanwezig zijn. Deze teams bieden basisondersteuning aan inwoners bij enkelvoudige hulpvragen op het...lees verder