Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Nieuwsberichten

Op deze pagina vindt u alle gemeentelijke nieuwsberichten over het Sociaal Domein.

 

Wethouder Els Verhage “Niemand heeft het brede beeld in het vizier.”

27 januari 2022

Er komen nog steeds veel mensen bij de huisarts met onbegrepen, medische klachten. Vaak blijkt hier sprake te zijn van een onderliggend sociaal probleem. Denk aan schulden, eenzaamheid of problemen in een relatie. Als een...lees verder

Toegang beschermd wonen per 1 januari 2021 via lokale toegang

27 januari 2022

Wanneer inwoners wegens psychische en/of psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen zij een tijdelijk verblijf krijgen in een instelling of wooninitiatief. Dit heet beschermd wonen. Beschermd wonen...lees verder

Ondertekening raamovereenkomst aanvullende zorg

27 januari 2022

Op donderdag 23 december 2021 hebben wethouder Albert Vader en de nieuwe samenwerkingspartners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ ondertekend. Daarmee is de...lees verder

Cool2Bfit: Als gezin samenwerken aan een gezonde leefstijl

27 januari 2022

Cool2Bfit is één van de drie initiatieven uit het lokaal preventieakkoord 2022 ‘Samen gezond in Vlissingen’. Het is een leefstijlinterventie, speciaal om gezinnen met kinderen tussen de 4 en 13 jaar te ondersteunen bij het...lees verder

Nieuw dagelijks bestuur Wmo-adviesraad

07 december 2021

Het college heeft, op voordracht van de Wmo-adviesraad, onlangs besloten om mevrouw Ingrid Kleingeld te benoemen tot onafhankelijk voorzitter van de Wmo-adviesraad. Eerder was mevrouw Lynsey Hendrickx door de leden van de...lees verder

Aanbesteding aanvullende zorg Wmo

07 december 2021

De aanbestedingsprocedure voor de aanvullende zorg vanuit de Wmo bevindt zich in de gunningsfase. De geselecteerde partijen hebben zich kunnen inschrijven op de definitieve opdracht. De gemeente kiest binnenkort welke...lees verder

Lokaal preventieakkoord ‘Samen gezond voor Vlissingen’   

07 december 2021

Op 22 september is er een digitale werkbijeenkomst geweest, waarin de gemeente Vlissingen samen met verschillende partners heeft gezorgd voor de concrete uitwerking van het lokaal preventieakkoord voor 2022: ‘Samen gezond...lees verder

Kerngezond is los van de kade!

07 december 2021

Professionals uit de zorg en het sociaal domein in de gemeente Vlissingen gaan de zorg voor de inwoners van de gemeente fors anders benaderen: met een bredere kijk op gezondheid. Op 17 november zijn in een dialoogsessie de...lees verder

Wethouder Sem Stroosnijder: “Het is ons gelukt om meer mensen naar de...

07 december 2021

Op dit moment staan mensen met een indicatie voor sociale werkvoorziening (SW)  die bij Orionis Walcheren werken zo goed als stil. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om te ontwikkelen en/of door te groeien. Intern, maar...lees verder

Buurtteam(s) in eigen regie

07 december 2021

De gemeente Vlissingen breidt in het eerste kwartaal van 2022 uit met een buurtteam. Zo kunnen we snel starten met de inzet van laagdrempelige ondersteuning dicht bij de inwoners. Het buurtteam vormt het fundament van de...lees verder

Toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet

21 oktober 2021

Het college van B&W heeft begin 2021, mede namens de gemeenten Middelburg en Veere, opdracht gegeven aan bureau KplusV om verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verbeteringen voor het Werkleerbedrijf van...lees verder

Wethouder Albert Vader: “We zien een positief effect ontstaan in het sociaal...

21 oktober 2021

Ongeveer 10 maanden geleden is gemeente Vlissingen begonnen aan een fundamenteel verandertraject. Er wordt hard gewerkt aan een eigen model voor zorg en ondersteuning. Wethouder Albert Vader licht op verschillende onderdelen...lees verder

Kerngezond: wijkbeelden Positieve Gezondheid

21 oktober 2021

Binnen de Kerngezond-centra ontwikkelen de participanten gezamenlijk meerjarenbeleid. Om per wijk gericht keuzes te kunnen maken en prioriteiten te stellen wordt gebruik gemaakt van data. Per wijk is een wijkbeeld opgesteld...lees verder

Aanbesteding Wmo-zorg: de dialoogfase

11 oktober 2021

De gemeente Vlissingen wil de aanvullende zorg binnen de Wmo vanaf 2022 anders organiseren. Daardoor denken we meer grip en zicht te krijgen op de uitgaven. We zijn in juli 2021 een aanbestedingsprocedure gestart. We zitten...lees verder

Webinar Doorbraakmethode

08 september 2021

Maatwerk kan logischer, beter en goedkoper. Voor iedereen. Maar hoe? Dat hoort u in het Webinar over de Doorbraakmethode: een nieuwe standaard voor maatwerk. In het Webinar hoort u over de set aan instrumenten die...lees verder