Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Nieuwsberichten

Op deze pagina vindt u alle gemeentelijke nieuwsberichten over het Sociaal Domein.

 

Eerste buurtteam van start

12 mei 2022

Op 14 maart 2022 is vanuit de gemeente Vlissingen het eerste buurtteam gestart. Dit is gevolg van het eerdere besluit om vanaf 2023 buurtteams in eigen regie te organiseren. Met dit eerste buurtteam starten we met een...lees verder

Leidend principe: 'Inwoners aan zet'

12 mei 2022

De gemeente Vlissingen werkt met leidende principes. Deze gaan over hoe we ons werk doen, hoe we afwegingen maken en hoe we daarop aanspreekbaar zijn. Elke editie lichten we één leidend principe eruit, deze keer is dat...lees verder

Kerngezond-centra – Werkgroep overgewicht jeugd

12 mei 2022

Data vanuit lokale metingen en screenings op basisscholen laten zien dat gezond gewicht, voeding en beweging bij kinderen ook belangrijke aandachtspunten zijn in Vlissingen. Een ongezond gewicht heeft niet alleen gevolgen...lees verder

Het vervolg van Samen gezond in Vlissingen

12 mei 2022

In het najaar van 2021 is samen met verschillende lokale partners een mooi lokaal preventieakkoord neergezet. Medio maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders deze ook vastgesteld met de titel: Samen gezond...lees verder

Welzijn op Recept – aan de slag in Vlissingen

12 mei 2022

Welzijn op Recept gaat over samenwerken, samenwerken en samenwerken. Succesvol Welzijn op Recept starten vraagt om commitment van alle disciplines: eerstelijnszorg, welzijn en gemeente. Dat commitment is er in de gemeente...lees verder

Kerngezond Vlissingen – werkgroep Welzijn op recept+

11 maart 2022

Binnen Kerngezond Vlissingen worden verschillende thema’s door werkgroepen uitgewerkt tot concrete plannen van aanpak. Wat kunnen we samen doen aan de positieve gezondheid van de inwoner van Vlissingen wanneer we kijken naar...lees verder

Kerngezond Vlissingen – werkgroep Geldproblemen

11 maart 2022

Binnen Kerngezond Vlissingen worden verschillende thema’s door werkgroepen uitgewerkt tot concrete plannen van aanpak. Wat kunnen we samen doen aan de positieve gezondheid van de inwoner van Vlissingen wanneer we kijken naar...lees verder

Wethouder E. Verhage: "Niemand heeft het brede beeld in het vizier.”

27 januari 2022

Er komen nog steeds veel mensen bij de huisarts met onbegrepen, medische klachten. Vaak blijkt hier sprake te zijn van een onderliggend sociaal probleem. Denk aan schulden, eenzaamheid of problemen in een relatie. Als een...lees verder

Toegang beschermd wonen per 1 januari 2021 via lokale toegang

27 januari 2022

Wanneer inwoners wegens psychische en/of psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen zij een tijdelijk verblijf krijgen in een instelling of wooninitiatief. Dit heet beschermd wonen. Beschermd wonen...lees verder

Ondertekening raamovereenkomst aanvullende zorg

27 januari 2022

Op donderdag 23 december 2021 hebben wethouder Albert Vader en de nieuwe samenwerkingspartners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ ondertekend. Daarmee is de...lees verder

Cool2Bfit: Als gezin samenwerken aan een gezonde leefstijl

27 januari 2022

Cool2Bfit is één van de drie initiatieven uit het lokaal preventieakkoord 2022 ‘Samen gezond in Vlissingen’. Het is een leefstijlinterventie, speciaal om gezinnen met kinderen tussen de 4 en 13 jaar te ondersteunen bij het...lees verder

Nieuw dagelijks bestuur Wmo-adviesraad

07 december 2021

Het college heeft, op voordracht van de Wmo-adviesraad, onlangs besloten om mevrouw Ingrid Kleingeld te benoemen tot onafhankelijk voorzitter van de Wmo-adviesraad. Eerder was mevrouw Lynsey Hendrickx door de leden van de...lees verder

Aanbesteding aanvullende zorg Wmo

07 december 2021

De aanbestedingsprocedure voor de aanvullende zorg vanuit de Wmo bevindt zich in de gunningsfase. De geselecteerde partijen hebben zich kunnen inschrijven op de definitieve opdracht. De gemeente kiest binnenkort welke...lees verder

Lokaal preventieakkoord ‘Samen gezond in Vlissingen’   

07 december 2021

Op 22 september is er een digitale werkbijeenkomst geweest, waarin de gemeente Vlissingen samen met verschillende partners heeft gezorgd voor de concrete uitwerking van het lokaal preventieakkoord voor 2022: ‘Samen gezond in...lees verder

Kerngezond is los van de kade!

07 december 2021

Professionals uit de zorg en het sociaal domein in de gemeente Vlissingen gaan de zorg voor de inwoners van de gemeente fors anders benaderen: met een bredere kijk op gezondheid. Op 17 november zijn in een dialoogsessie de...lees verder