Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanbesteding WMO-zorg vanaf 2022

Gepubliceerd op 10 september 2021
Stadhuis Vlissingen

We willen als gemeente de aanvullende zorg binnen de Wmo vanaf 2022 anders organiseren. Daardoor denken we meer grip en zicht te krijgen op de uitgaven. We zijn in juli 2021 een aanbestedingsprocedure gestart.
We zitten nu in de 1e fase van de aanbesteding: de selectiefase. We hebben de opdracht en de aanbestedingsprocedure beschreven in een selectieleidraad, die gepubliceerd is op het aanbestedingsplatform TenderNed.

Aanmelden en aanbestedingsprocedure

Zorgaanbieders die denken te voldoen aan de gestelde eisen kunnen zich tot maandag 20 september 12.00 uur aanmelden voor de opdracht. Na de uiterste aanmelddatum beoordelen we alle partijen.
Met de best scorende 4 of 5 partijen gaan we de 2e fase van de aanbesteding in: de dialoogfase. Tijdens deze fase voeren we gemeente gesprekken met de geselecteerde partijen over de inhoud van het nieuwe contract. We verwachten dat nieuwe contract in december 2021 te ondertekenen met 2 of 3 hoofdaannemers. Die kunnen ervoor kiezen om samen te werken met één of meer onderaannemers.

Zorg loopt door

De gemeente heeft een zorgplicht en is verantwoordelijk voor zorgcontinuïteit. Een inwoner moet altijd de zorg ontvangen die hij nodig heeft. Daarom loopt het huidige contract met zorgaanbieders door, totdat het nieuwe contract in gaat.
We zorgen dat er voldoende tijd is om de zorg waar nodig verantwoord en zorgvuldig over te dragen aan een nieuwe zorgaanbieder. We gaan uit van een overgangsperiode van 6 maanden.