Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen'

Voor het gebied waar de marinierskazerne zou komen, ligt een visie met de ambitie om op die plek een stadslandgoed te ontwikkelen. Om de gebiedsontwikkeling van het stadslandgoed mogelijk te maken, moet de huidige bestemming worden gewijzigd. Daarom bereidt de gemeente een bestemmingsplan voor.

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen), de uitbreiding en afronding van bedrijventerrein Poortersweg en de realisatie van het stadslandgoed. De landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen in haar omgeving maakt nadrukkelijk deel uit van het bestemmingsplan.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Vanaf 23 september t/m 3 november 2021 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan voor het gehele gebied ter inzage. In een overzichtsvideo kunt u de inhoud van het voorontwerp-bestemmingsplan bekijken.

Informatieavonden

Op 4 en 5 oktober 2021 vonden er twee informatieavonden plaats in het stadhuis van de gemeente Vlissingen. De bijeenkomst op 4 oktober is bedoeld voor omwonenden en op 5 oktober zijn ondernemers uitgenodigd.

Onderaan deze pagina kunt u een overzicht vinden van veelgestelde vragen.

Planning

De planning voor het vaststellen van het bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen' is als volgt.

Datum Activiteit
23 september 2021 Start inspraak voorontwerp bestemmingsplan t/m 3 november 2021
4 oktober 2021 Informatiebijeenkomst voor omwonenden
5 oktober 2021 Informatiebijeenkomst voor ondernemers
1e kwartaal 2022 Ontwerpbestemmingsplan ter visie
2e kwartaal 2022 Vaststelling gemeenteraad

Vragen?

Er is een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen over het bestemmingsplan  'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen' en de antwoorden daarop. Als u algemene vragen heeft over het voorontwerp bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen' dan kunt u die stellen via gemeente@vlissingen.nl. Als u van mening bent dat er in het voorontwerp bestemmingsplan informatie ontbreekt, onvolledig is of als u suggesties, aanvullingen of verbetering aan de gemeente wilt doorgeven, dan kunt u dit als inspraakreactie indienen. Hoe u een inspraakreactie kunt indienen, staat in de tekst van de bekendmaking.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Veelgestelde vragen 4 en 5 oktober 2021 Download Lees voor