Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Onderzoeken Industrie en Haven

Fiche G 'Industrie en Haven' is onderdeel van het bestuursakkoord Wind in de zeilen. Dit fiche streeft een nauwere samenwerking na tussen regio en Rijk en gezamenlijk onderzoek op het gebied van waterstof, elektrificatie en CCS (Carbon Capture and Storage, CO2 afvang en opslag). Zodat de Zeeuwse industrie tijdig en betaalbaar de omslag naar klimaatneutrale productie kan maken en zo haar concurrentiepositie versterkt.
Daarbij hoort een breed onderzoek naar een sterkere (financiële) positie van North Sea Port.

Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd met financiering vanuit het pakket Wind in de zeilen.

  • Onderzoek waterstof-hub Zeeland;
  • Onderzoek 380kV;
  • Onderzoek CCS/CCU;
  • Onderzoek versterking (financiële) positie North Sea Port.

In de bijgevoegde downloadtabel treft u de samenvattingen aan van deze onderzoeken.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Managementsamenvatting onderzoek Waterstofhub Schelde-Deltaregio 2022 Download Lees voor
Samenvatting Project Verkenning 380 kV Zeeuws-Vlaanderen 2022 Download Lees voor
Eindrapport onderzoek CCS-CCU fiche G 2022 Download Lees voor
Eindrapportage onderzoek financiële versterking NSP 2022 Download Lees voor