Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Veelgestelde vragen Justitieel Complex Vlissingen (JCV)

Welke organisaties zijn betrokken bij het Justitieel Complex Vlissingen (JCV)?

Wat komt er in Justitieel Complex Vlissingen?

Hoe gaat JCV eruitzien?

Hoe ziet de landschappelijke inpassing van het JCV er dan uit?

Hoe kom ik straks bij het JCV?

Wat ga ik als omwonende en ondernemer in de omgeving van het JCV merken?

Wat voor gedetineerden zitten straks in de PI Vlissingen?

Wat betekent het JCV voor de veiligheid van de omgeving?

Wat heeft Vlissingen aan het JCV?

Hoeveel medewerkers krijgt PI Vlissingen?

Wat voor banen zijn er beschikbaar in PI Vlissingen?

Welke zichtbare veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Hoe wordt het JCV verlicht?

Gaan de gedetineerden van de PI Vlissingen met verlof?

Hoe worden gedetineerden vervoerd naar het JCV?

Er ontstaat soms drukte op de A58 voor Oost-Souburg, waardoor het verkeer kan vastlopen (zeker in de zomer). Kan er een veiligheidsrisico ontstaan op de A58?

Hoeveel vervoersbewegingen per dag worden er verwacht voor de PI Vlissingen?

Wat zijn de in- en uitvliegroutes van de helikoptervluchten?

Wat zijn de gevolgen voor de gevangenis in Middelburg? Blijft deze bestaan?

Wie is de directeur van de nieuwe gevangenis?

Wat gaat de realisatie/bouw kosten?

Wanneer komen de eerste gedetineerden?

Waarom is een 2e EBI noodzakelijk?

Wat betekent de komst van de EBI in Vlissingen voor PI Vught?

Hebben andere ontwikkelingen elders in het land invloed op het gebruik van het JCV?

Waar vind ik meer informatie over het vervoer?

Waar vind ik meer informatie over DJI?

Waar vind ik meer informatie over de Rechtspraak?

Welke organisaties zijn betrokken bij het Justitieel Complex Vlissingen (JCV)?

  • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
  • De Raad voor de rechtspraak (Rvdr).
  • Het Openbaar Ministerie (OM).

Wat komt er in Justitieel Complex Vlissingen?

  • Er komt een extra beveiligde zittingslocatie (EBZ).
  • Er komt een werkruimte en overnachtingsfaciliteit. In deze beveiligde locatie kunnen rechters, officieren van justitie en advocaten tussen zittingsdagen blijven overnachten en werken.
  • Er komt een uitgebreid beveiligde gevangenis met 192 plekken. Daarnaast een extra beveiligde inrichting (EBI) met 24 plekken. Dit noemen we de Penitentiaire Inrichting (PI) Vlissingen met in totaal 216 plekken.
  • Er komt een steunpunt voor vervoer. De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer en de beveiliging van gedetineerden.

Hoe gaat JCV eruitzien?

De EBZ, de gevangenis, het steunpunt van DV&O en de overnachtingsfaciliteit komen in verschillende gebouwen, die binnen of net buiten een hoge ringmuur zijn gesitueerd. Deze gebouwen vormen tezamen het Justitieel Complex Vlissingen. Het uitgangspunt voor de gevangenis is een ruimtelijke opzet die gekenmerkt wordt door kleinschaligheid. De verschillende afdelingen van de gevangenis worden verdeeld over meerdere paviljoens op het terrein. Buiten de ringmuur zullen daarnaast parkeerterreinen komen voor personeel en bezoekers. Langs de perceelsgrens komt een brede landschappelijke inpassing.

Hoe ziet de landschappelijke inpassing van het JCV er dan uit?

Buiten de ringmuur komen de toegangswegen naar het JCV, een brede watergang en in ieder geval een groene rand (boszoom) met bomen om het JCV heen. Ook binnen het perceel van het JCV wordt er gekeken naar groen op of bij de parkeerterreinen.

Hoe kom ik straks bij het JCV?

Het JCV is bereikbaar via de Oostelijke Bermweg en de Havenweg. Het JCV krijgt ook een toegangsweg via de Visodeweg. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om het JCV ook bereikbaar zijn te maken met het openbaar vervoer.

Wat ga ik als omwonende en ondernemer in de omgeving van het JCV merken?

Van en naar het JCV zullen verschillende verkeersbewegingen plaatsvinden. Het transport van gedetineerden via de weg en (in mindere mate) via de lucht per helikopter. Daarnaast zijn er verschillende groepen die van en naar het JCV reizen, denk aan woon-/werkverkeer van personeel van de gevangenis en de zittingslocatie, relatiebezoek zoals familie en advocaten en leveranciers van goederen voor het JCV. Tijdens zittingsdagen (2 à 3 per week)  in de EBZ is er een grotere toestroom van- en naar het JCV door aanloop van publiek, pers/media en transport van verdachten voor zover deze niet reeds verblijven in de PI of EBI van het JCV.

Wat voor gedetineerden zitten straks in de PI Vlissingen?

De PI Vlissingen is bedoeld voor gedetineerden die zwaar beveiligd worden. Deze zogenaamde zware doelgroep bestaat uit gedetineerden bij wie de kans groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Het doel is dat ze andere gedetineerden niet “besmetten” of rekruteren voor criminele activiteiten. De opzet van de PI ziet er op toe dat dit gedrag zo veel als mogelijk wordt beperkt.

In de extra beveiligde inrichting (EBI) zitten gedetineerden die een extreem vluchtrisico vormen. De EBI is gericht op het voorkomen van bevrijdingsacties en ontvluchtingen van vluchtgevaarlijke gedetineerden. Uit de EBI in Vught (sinds 1997 in gebruik) is nog nooit iemand ontsnapt.

Wat betekent het JCV voor de veiligheid van de omgeving?

De Dienst Justitiële Inrichtingen draagt bij aan een veilige samenleving en werkt samen met o.a. politie en gemeente. Er is veel ervaring in het veilig vervoeren en insluiten van gedetineerden.

Voor deze doelgroep geldt dat de cijfers laten zien dat er nauwelijks incidenten zijn die een gevaar vormen voor de omgeving van PI’s. Juist omdat onze medewerkers hierop getraind zijn om risico’s te voorkomen en om op een veilige manier en volgens strenge maatregelen om te gaan met gedetineerden en bezoekers van een inrichting.

Wat heeft Vlissingen aan het JCV?

Het JCV levert banen op. Naast directe werkgelegenheid, zullen er ook positieve neveneffecten zijn voor de omzet werkgelegenheid in andere sectoren. Denk hierbij aan levensmiddelen, enzovoorts. Daarnaast wordt met de realisatie van het JCV ook een eerste stap gezet in de ontwikkeling van het stadslandgoed.

Met de ontwikkeling van het JCV wordt Vlissingen een belangrijke locatie voor de berechting en detentie van de zware criminaliteit in het zuiden van het land en ontstaat een juridisch cluster dat een belangrijke schakel vormt tussen Vlissingen en landelijke justitiële organisaties.

Hoeveel medewerkers krijgt PI Vlissingen?

Als de PI Vlissingen in 2030 operationeel is zijn er circa 500 banen beschikbaar. Het streven is om deze medewerkers zoveel als mogelijk op de Zeeuwse arbeidsmarkt te werven.

Wat voor banen zijn er beschikbaar in PI Vlissingen?

Het gaat hierbij om functies voor zowel hoog- als midden hoogopgeleide medewerkers. Bij ruim driekwart van de werkzaamheden gaat het om functies op MBO4-niveau, zoals beveiliging, penitentiair inrichtingswerkers, planners, arbeid medewerkers en ondersteuning. Bij een kwart van de functies gaat het om HBO/WO-functies zoals senior casemanagers, zorgverpleegkundigen, (sport)leraren, psychologen en management. Daarnaast is er ook administratief en ondersteunend personeel die op het kantoor van de inrichting werken.

Welke zichtbare veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Vanwege een verhoogd risico van ontvluchtingspogingen, bevrijdingsacties van buitenaf en het intimideren/gijzelen van het personeel zijn veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Dit is zichtbaar op het terrein van JC Vlissingen. Voorbeelden hiervan de ringmuur voorzien van cameratoezicht, verkeerspalen en beveiligde toegangsdeuren voor voertuigen.

Tijdens hoog risico zittingsdagen en hoog risico transporten kunnen de toegangswegen naar het JCV door de politie beschikbaar worden gehouden voor een goede doorgang van deze transporten. Daarnaast zal er ook tijdens deze hoog risico zittingsdagen fysiek toezicht van de politie aanwezig zijn in de omgeving van het JCV.

Hoe wordt het JCV verlicht?

De ringmuur rondom het complex is verlicht en is te vergelijken met straatverlichting. De verlichting draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel om de muur heen. Lucht- en sportplaatsen (binnen de muur) zijn niet verlicht. Bij een calamiteit is er extra verlichting beschikbaar. 

Gaan de gedetineerden van de PI Vlissingen met verlof?

Gedetineerden die in de EBI zitten gaan niet met verlof. In andere gevangenisregimes gaan gedetineerden wel met verlof. Alleen als het verlof bijdraagt aan een veilige terugkeer naar de samenleving, komt een gedetineerde in aanmerking voor verlof. Bij het toekennen van dit zogeheten re-integratieverlof wordt ook gekeken naar het gedrag gedurende de gehele detentie, veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen.  

Hoe worden gedetineerden vervoerd naar het JCV?

Met witte cellenbussen worden verdachten en gedetineerden van en naar politiebureaus, rechtbanken, huizen van bewaring en gevangenissen in heel Nederland gebracht. Onder bepaalde omstandigheden mag de DV&O met zwaailicht en sirene rijden.

In het geval van grote beheersrisico’s, zet DV&O, het extra beveiligd vervoer in. Tijdens deze transporten zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van agressieve of psychisch gestoorde gedetineerden. Deze personen worden vervoerd in onopvallende personenbusjes. In bepaalde gevallen worden gedetineerden vervoerd met gepantserde personenvoertuigen of een helikopter. Incidenteel kunnen voor het transport wegen voor korte duur worden afgezet. 

Er ontstaat soms drukte op de A58 voor Oost-Souburg, waardoor het verkeer kan vastlopen (zeker in de zomer). Kan er een veiligheidsrisico ontstaan op de A58?

Risicovolle transporten worden met grote zorgvuldigheid door DV&O en de Politie voorbereid en gepland. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele drukte op de A58, op basis daarvan wordt de planning, route en inzet van de vervoersmiddelen bepaald.

Hoeveel vervoersbewegingen per dag worden er verwacht voor de PI Vlissingen?

Het aantal vervoersbewegingen door DV&O van en naar de PI Vlissingen wordt nu geschat op gemiddeld 16 per dag. Voor de PI Vlissingen gaat het, gebaseerd op ervaringscijfers van de PI Vught, om gemiddeld 6 vliegbewegingen per maand.

Doordat de Extra Beveiligde Zittingslocatie (EBZ), de uitgebreid beveiligde inrichting (PI) en de extra beveiligde inrichting (EBI) zich binnen één complex bevinden wordt het aantal transporten met justitiabelen tijdens zittingsdagen beperkt.

Wat zijn de in- en uitvliegroutes van de helikoptervluchten?

De helikoptervluchten worden uitgevoerd door de politie. In verband met de veiligheid worden er geen vaste in- en uitvliegroutes gehanteerd. Om overlast te beperken wordt het stedelijk gebied zo veel als mogelijk ontzien en rekening gehouden met het dierenwelzijn in de nabije omgeving van het JCV. 

Wat zijn de gevolgen voor de gevangenis in Middelburg? Blijft deze bestaan?

Met de realisatie van de PI Vlissingen is er sprake van een tweede locatie in de provincie, voor aanvullende capaciteit met specifieke regimes. Beide PI’s hebben een eigen opdracht binnen DJI. Het JCV is gericht op een specifieke doelgroep met hogere beveiligingseisen. De PI Middelburg blijft zich richten op de bestaande (reguliere doelgroep HVB/Gevangenis).

Wie is de directeur van de nieuwe gevangenis?

Voor de PI Vlissingen is nog geen nieuwe directeur aangesteld.

Wat gaat de realisatie/bouw kosten?

Momenteel wordt de aanbesteding van het bouwproject voorbereid. Naar verwachting zal in 2023 de aanbesteding volgens de Europese Aanbestedingsregels plaatsvinden en kan er een indicatie van de bouwkosten worden gegeven.

Wanneer komen de eerste gedetineerden?

De ingebruikname van het JCV is voorzien in 2030.

Waarom is een 2e EBI noodzakelijk?

Als gevolg van ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld van Nederland neemt binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het aantal gedetineerden met extreme vlucht-, veiligheids- en maatschappelijke risico’s gestaag toe. Voor deze gedetineerden is een hoog tot zeer hoog beveiligingsniveau noodzakelijk. De bestaande voorzieningen zitten echter tegen het maximum van hun capaciteit.

Daarnaast is het zowel vanuit het belang van de opsporing en vervolging en het tegengaan van ongewenste netwerkvorming in detentie. Een tweede EBI is noodzakelijk bij het beheersen van het dreigingsrisico tegen de inrichtingen en om dergelijke verdachten/gedetineerden gescheiden van elkaar te kunnen plaatsen.

Bovendien is een tweede extra beveiligde inrichting gewenst, waarbij de combinatie van gevangenhouden en de aanwezigheid van een hoog beveiligde zittingslocatie op een complex zorgt voor meer efficiëntie en minder risicovolle vervoersbewegingen.

Wat betekent de komst van de EBI in Vlissingen voor PI Vught?

De zwaardere aanpak van ondermijning door politie/OM heeft een toename van het aantal gedetineerden in deze specifieke doelgroep tot gevolg. Het wordt steeds lastiger wordt, om gedetineerden die tot dezelfde criminele organisatie behoren, of juist tot rivaliserende groepen behoren, binnen de gevangenis van elkaar te scheiden.

Hebben andere ontwikkelingen elders in het land invloed op het gebruik van het JCV?

Nee, de beoogde ontwikkelingen zoals een Extra Beveiligde Zittingslocatie in Lelystad en de zittingszaal die in de PI Vught wordt gerealiseerd zijn een aanvulling op de capaciteit die in Vlissingen wordt gerealiseerd. Voor wat betreft de EBI zijn er geen andere beoogde ontwikkelingen dan de EBI in het JCV. Er is op dit moment één EBI in de PI Vught, de tweede komt in het JCV. Varianten op een EBI of EBI-waardige cellen bestaan niet.

Waar vind ik meer informatie over het vervoer?

  • Meer informatie van DV&O
  • Een film over het werk van DV&O 

Waar vind ik meer informatie over DJI?

Waar vind ik meer informatie over de Rechtspraak?

Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl