Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Over 'Wind in de zeilen'

Het pakket 'Wind in de zeilen' is opgebouwd uit 11 zogenaamde 'fiches'. Een aantal daarvan is al afgerond. Zo heeft het Rijk ruim € 20 miljoen terugbetaald aan de gemeente Vlissingen, Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Dit was de vergoeding voor de gemaakte kosten voor het realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen.
Ook heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) volgens afspraak € 20 miljoen gestort in het Investeringsfonds Zeeland.

Overzicht van fiches

A. Vergoeden van gemaakte kosten (afgerond);
B. Law Delta;
C. Oprichting Delta Kenniscentrum;
D. Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen;
E. Vergroten vermogen Investeringsfonds Zeeland (afgerond);
F. Bereikbaarheid;
G. Industrie en haven;
H. Zorg;
I. Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden;
J. Aardgasvrije wijken;
K. Ontvlechten Evides en PZEM.