Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wind in de zeilen

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben op 28 juni 2020 een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur B. Wientjes. Dit compensatiepakket is voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen.
Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan 1.000 banen zal opleveren.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Wind_in_de_zeilen,_Voortgangsrapportage_15-05-2021 Download Lees voor
Wind_in_de_zeilen,_Voortgangsrapportage_15-11-2020 Download Lees voor
Bijlage_1,_Fiches_per_maatregel Download Lees voor
Bijlage_2,_Opdrachtbrief Download Lees voor
Bijlage_3,_Lijst_gevoerde_gesprekken Download Lees voor
Bijlage_4,_Actualisatie_en_beleidsevaluatie_'Zeeland in stroomversnelling'_(Berenschot) Download Lees voor
Bijlage_5,_Factsheet_Zeeland_en_Vlissingen_in_7_sociaal-economische_opgaven_(Planbureau en Bibliotheek van Vlissingen, gemeente Vlissingen) Download Lees voor
Bijlage_6,_Nulmeting_Vestigingsklimaat_van_Zeeland_en_Vlissingen_(Motivaction) Download Lees voor
Bijlage_7,_Rapportage_schadeclaims_Markaz_(PwC) Download Lees voor
Bijlage_8,_Toekomstbeeld_Bereikbaarheid_Zeeland_(TwynstraGudde) Download Lees voor
Bijlage_9,_Industrie_en_haven_Zeeland_(CE Delft) Download Lees voor
Bijlage_10,_Investeren_in_kennis_en_onderwijs_(Birch) Download Lees voor
Bijlage_11,_Voorstel_werkgroep_Delta_Kenniscentrum Download Lees voor
Wind_in_de_zeilen,_eindrapport_Speciaal_adviseur_Wientjes Download Lees voor