Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Minimabeleid

De gemeente biedt aan alle inwoners aanvullende inkomensvoorzieningen voor deelname aan de maatschappij en bijzondere kosten die worden gemaakt. Orionis Walcheren voert dit beleid voor de gemeente Vlissingen uit.

Inkomensvoorzieningen

De voorzieningen waar u een beroep op kunt doen zijn sociaal culturele bijdrageregelingen voor volwassenen, kinderen tot 18 jaar en ouderen. De Sociaal Culturele Bijdrage is een bijdrage in de kosten van deelname aan het maatschappelijke verkeer, sociaal-culturele en sportieve activiteiten. Zoals de Bijdrageregeling Chronisch Zieken en gehandicapten, de Langdurigheidstoeslag, Bijzondere bijstand en het Jeugdsportfonds.
Zie voor de meest actuele informatie de website van Orionis Walcheren. Daar vindt u ook informatie over kwijtschelding (zoekwoord/trefwoord 'kwijtschelding').

|