Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Werk en inkomen

De gemeente biedt aan alle inwoners de gelegenheid om hun capaciteiten te benutten en te ontwikkelen. Met als doel zo hen zo snel mogelijk een werkplek te laten verwerven. Dit geeft hen onafhankelijkheid en participatie in de Vlissingse samenleving. Daar waar nodig worden aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden. Die zijn gericht op het verbeteren van de maatschappelijke en financiële positie.
Orionis Walcheren voert voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere wetten uit op het gebied van werk en inkomen.

Nieuwsupdate 17 februari 2021 TONK

Vanaf 1 maart kunt u de regeling 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten' (TONK) aanvragen bij Orionis Walcheren. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.
Deze regeling is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK.

Aanvraagformulier en contact

Op dit moment wordt de regeling tot in detail uitgewerkt. Vanaf 1 maart 2021 is het aanvraagformulier op de website van Orionis Walcheren beschikbaar.
Heeft u al vragen? Neem dan contact op met Orionis Walcheren.

Werk

De gemeente biedt via Orionis Walcheren hulp bij werkloosheid, om weer zo snel mogelijk aan de slag te komen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waar arbeidsparticipatie niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een passend ondersteuningsaanbod toegepast voor participatie en sociale activering.

Wet sociale werkvoorziening

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Gemeenten ontvangen geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Sinds 2015 is de sociale werkvoorziening ondergebracht in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Onder de Participatiewet vallen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de gemeente Vlissingen is Orionis Walcheren het gemeentelijke werkbedrijf.

Inkomen

De gemeente biedt aan alle inwoners aanvullende inkomensvoorzieningen voor deelname aan de maatschappij en bijzondere kosten die worden gemaakt. Het is niet mogelijk om altijd iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Voor mensen zonder baan is er het vangnet van de uitkering. Orionis Walcheren voert dit beleid voor de gemeente Vlissingen uit.

Minimabeleid

Het minimabeleid van de gemeente Vlissingen is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en kent een aantal regelingen waarop een beroep kan worden gedaan. Deze zijn voor volwassenen, kinderen tot 18 jaar en ouderen. Zie voor de meest actuele informatie de website van Orionis Walcheren. Daar vindt u ook informatie over kwijtschelding (zoekwoord/trefwoord 'kwijtschelding').
Enkele regelingen:

Collectieve Zorgverzekering Gemeente (CZG)

De Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ. Orionis biedt alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen, de mogelijkheid om deel te nemen aan deze zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor de CZG moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sociaal-culturele bijdrage

Dit is een bijdrage in de kosten van deelname aan het maatschappelijke verkeer, sociaal-culturele en sportieve activiteiten. Zoals de Bijdrageregeling Chronisch Zieken en gehandicapten, de Langdurigheidstoeslag, Bijzondere bijstand, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

Kindpakket

Opgroeiende kinderen kosten geld. Er zijn verschillende regelingen die u tegemoet kunnen komen in deze kosten. Op de website van Orionis Walcheren is een speciaal gedeelte ingericht met informatie over het Kindpakket.

Hulp bij schulden

Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen, ondersteunt de gemeente u op verschillende manieren. Onder andere door het beiden van budgetbeheer, schuldregeling, bewindvoering en nazorg.
De schuldhulpverlening wordt aan alle inwoners op Walcheren aangeboden door Orionis Walcheren en  Maatschappelijk Werk Walcheren.

Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) is er voor de belangen van cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp, informatie en advies. Een andere taak van de SCW is het gevraagd en ongevraagd adviseren van:

  • Orionis Walcheren (onderwerpen werk en Inkomen, Participatiewet en de dienstverlening);
  • De 3 Walcherse colleges en gemeenteraden over het sociale- en armoedebeleid.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren neemt ten opzichte van de Walcherse gemeenten en Orionis Walcheren een onafhankelijke positie in. Zie de website van SCW voor contactgegevens, openingstijden en inloopspreekuren.