Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkiezingen gemeenteraad 2018

Bordje stembureau

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 2018. Op dezelfde dag is ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Stemmen

Stemmen is niet verplicht. Als u 21 maart 2018 wilt stemmen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EU. Of u woont minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U staat op 5 februari 2018 (de dag van kandidaatstelling) ingeschreven in een Nederlandse gemeente;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Stempas

Stemmen doet u met uw eigen stempas. Deze ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen in de brievenbus (uiterlijk 7 maart). Neem de pas mee bij het stemmen, want zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen.

Aanvragen stempas

U kunt tot uiterlijk 20 maart 2018 om 12.00 een nieuwe stempas aanvragen. Als u ten onrechte geen stempas ontving of uw stempas verloor, kunt u tot uiterlijk 20 maart 2018 om 12.00 een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan via e-mail verkiezingen@vlissingen.nl of telefonisch via (0118) 48 73 39.

Iemand anders voor u laten stemmen (bij volmacht)

Er zijn 2 manieren om iemand te machtigen als u zelf niet kunt stemmen:

 1. Met een onderhandse volmacht: deze volmacht geeft u zelf af door de achterkant van de stempas in te vullen en een kiezer uit de gemeente Vlissingen te machtigen;
 2. Met een schriftelijke volmacht: deze volmacht vraagt u aan als u iemand wilt machtigen terwijl u nog geen stempas ontving. Bijvoorbeeld als u een paar maanden in het buitenland verblijft.

Stemmen in het stembureau

Op 21 maart kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur bij ieder stembureau in de gemeente Vlissingen stemmen. Het stemmen verloopt als volgt.

 • U geeft uw stempas aan een stembureaulid en laat uw identificatie zien;
 • U krijgt een stembiljet dat u in het stemhokje invult;
 • In het stemhokje vindt u een rood potlood. Hiermee maakt u het vakje voor de kandidaat van uw keuze rood.
  Let op
  : maakt slechts één hokje rood, anders is uw stem ongeldig!
 • Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus leeg.

U vindt de stembureaus op de volgende locaties.

Stemdistrict Naam stemdistrict Adres
1 Hal stadshuis Stadhuisplein 2 Vlissingen
2 Zorgcentrum Scheldehof Peperdijk 263 Vlissingen
3 Voormalige Bibliotheek 't Spui Spuistraat 6 Vlissingen
4 Lokaal Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ** De Lannoystraat 2-4 (ingang Van de Spiegelstraat) Vlissingen
5 Lokaal De Combinatie Pablo Picassoplein 120-126 Vlissingen
6 Atrium Zorgcentrum Ter Reede Vredehoflaan 370 Vlissingen
7 Kantine Beheer gemeente * Vredehoflaan 950 Vlissingen
8 Lokaal De Vlissingse Schoolvereniging Govert Flincklaan 1 Vlissingen
9 Gymzaal Louise de Colignyschool * Alexander Gogelweg 65 Vlissingen
10 Lokaal Theo Thijssenschool * Troelstraweg 471 Vlissingen
11 Lokaal Apostolisch Genootschap * Rosenburglaan 310 Vlissingen
12 Stichting Roat * Westerzicht 64 Vlissingen
13 Lokaal Het Bolwerk * Lindeijerlaan 6-8 Vlissingen
14 Adventkerk ** Kerklaan 19 Vlissingen
15 Lokaal het Kroonjuweel Kroonjuweel 9 Oost-Souburg
16 Zorgcentrum De Zoute Viever Dongestraat 1 Oost-Souburg
17 Activiteitencentrum De Kwikstaart * Nagelenburgsingel 2 Oost-Souburg
18 Lokaal Basisschool De Tweemaster J. de Priesterstraat 4 Oost-Souburg
19 Lokaal Wijkgebouw De Zwaan * Kromwegesingel 1 Oost-Souburg
20 Lokaal Protestantse Kerk ** Dorpsstraat 1 Ritthem
21 Bioscoop Cinecity Spuikomweg 1 Vlissingen
22 Hal stadhuis Stadhuisplein 2 Vlissingen
23 Lokaal De Combinatie Pablo Picassoplein 120-126 Vlissingen
24 Lokaal basisschool De Omnibus * Slangenburg 3 Vlissingen
25 Lokaal VCB Lammerenburg (Blauwe zaal) * Zuidbeekseweg 16 Vlissingen
26 Lokaal Wijkcentrum Het Palet * Willem Roelofszlaan 2 (ingang Irislaan) Vlissingen
27 Lokaal Wijkcentrum De Burgerij Van Hogendorpweg 58a Vlissingen
28 Mobiel stembureau Diverse locaties

Toelichting

 • Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden (rolstoel en scootmobiel);
 • Stemlokalen met een * zijn beperkt toegankelijk voor scootmobielen, dit in verband met de deuropening van 85 centimeter;
 • Stemlokalen met ** zijn niet toegankelijk voor scootmobielen;
 • Hulphonden worden op alle locaties toegelaten;
 • De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur;
 • Afdeling Publiekszaken heeft een gesproken en een braille kandidatenlijst beschikbaar, die  op verzoek in een van de locaties beschikbaar wordt gesteld.

Mobiele stembureaus

Voor deze verkiezingen kunt u ook gebruik maken van het mobiele stembureau op de volgende plaatsen en tijdstippen:

 1. HZ University of Applied Sciences (Vlissingen), 8.00-9.15 uur;
 2. Scalda, Edisonweg (Vlissingen), 9.30-10.30 uur;
 3. HZ University of Applied Sciences (Vlissingen), 12.00-13.15 uur;
 4. De Gouwe Tuyn (Oost-Souburg), 13.30-14.30 uur;
 5. Nieuw Bachtenpoorte (Oost-Souburg), 15.00-16.00 uur;
 6. Hal Albert Heijn XL (Vlissingen), 16.30-19.30 uur;
 7. Theo van Doesburgcentrum (Vlissingen), 20.00-21.00 uur.

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor rolstoelen.

Wat moet ik meenemen?

Uw stempas ontvangt u thuis per post. Neem deze stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

 • Vergeet u de documenten mee te nemen naar de stemlocatie? Dan kunt u niet stemmen;
 • Brengt een andere kiezer uw stem uit? Hij of zij dient uw stempas en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Identificatieplicht

Als u stemt moet u zich in het stembureau identificeren. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op 21 maart 2018. In het volgende schema van de Kiesraad staat met welke documenten u zich in het stemlokaal kunt identificeren. Dit schema is een leidraad, zie voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld Artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Uitgegeven in:
Document Nederland EU lidstaten, plus Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort ja ja ja ja / nee *
Rijbewijs ja ja nee nee
Identiteitskaart ja ja ja nee
Vreemdelingendocument ja niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing


* Voorwaarde: in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de voor de  vrije termijn (periode van 3 maanden  waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen 'Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen'. Bij rechtmatig verblijf na deze vrije termijn, kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning.

Vergrootglas voor slechtzienden

Niet voor iedereen is het makkelijk om te stemmen. Zo ook voor slechtzienden. De gemeente legt daarom bij ieder stembureaus een vergrootglas met lamp neer, zodat slechtzienden de namen op het stembiljet beter kunnen lezen. Vraag indien nodig bij de leden van het stembureau om gebruik van het vergrootglas met lamp!
Daarnaast hebben wij de kandidatenlijst in braille beschikbaar op het stadhuis. Als u zich meldt op een stembureau en aangeeft de braillelijst te willen gebruiken, wordt deze per direct naar de locatie gebracht.

Verplicht vrij om te stemmen

De stembureaus hebben ruime openingstijden. U kunt er terecht tussen 07.30-21.00 uur. Mocht u desondanks niet kunnen stemmen, dan kunt u hiervoor vrij krijgen. Uw werkgever is verplicht op grond van de Kieswet u in dat geval maximaal 2 uur vrij te geven om uw stem uit te brengen. U kunt overigens ook iemand anders machtigen om te stemmen.

Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf stemt, kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of heeft u geen legitimatiebewijs? Dan kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. Degene die u machtigt, krijgt dan een schriftelijk (groen) volmachtbewijs toegestuurd.

Onderhandse volmacht

U kunt ook een kiezer binnen de gemeente Vlisssingen machtigen. Hiervoor moet u de achterkant van de stempas invullen. Degene die met een onderhandse volmacht een stem uitbrengt, moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (van de volmachtgever) tonen.

Voorwaarden om iemand te machtigen

De voorwaarden om iemand te machtigen:

 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd;
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen;
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van een legitimatiebewijs mee te sturen.

Aanvragen volmachtformulier

Het volmachtformulier kunt u bij de gemeente aanvragen. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 16 maart naar de Afdeling Publieksdiensten zijn gezonden, onder vermelding van 'volmacht verkiezingen'.

Belangrijke data

Vrijdag 9 februari 2018

Openbare vergadering vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummering
Op 9 februari om 16.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau in de raadzaal in het gemeentehuis. De kandidatenlijsten worden vastgesteld en de lijstnummering bekend gemaakt.

Woensdag 7 maart 2018

Uiterlijke datum bezorging stempassen
Uiterlijk woensdag 7 maart ontvangt u de stempassen in uw brievenbus. Uiterlijk maandag 19 maart ontvangt u de kandidatenlijst, daarop vindt u ook informatie over het stemmen en de stembureaus.

Vrijdag 16 maart 2018

Uiterlijke datum kiezerspas aanvragen
Tot uiterlijk 16 maart kunt u uw stempas voor het referendum schriftelijk laten omzetten in een kiezerspas. U kunt ook een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis. Dit kan tot 20 maart, 12.00 uur.

Uiterlijke datum schriftelijke volmacht
Tot uiterlijk 16 maart kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Dinsdag 20 maart 2018

Uiterlijke datum vervangende stempas aanvragen
Als u ten onrechte geen stempas ontving of uw stempas verloor, kunt u tot uiterlijk 20 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118.

Woensdag 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum
U kunt op 21 maart tussen 7.30 en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in de gemeente Vlissingen stemmen.

Vrijdag 23 maart 2018

Uitslag gemeenteraadsverkiezing
Op 23 maart om 10.00 uur is er een openbare zitting van het Hoofdstembureau in de raadzaal in het gemeentehuis. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Vlissingen wordt bekend gemaakt.

Downloads
TitelTypeDownload
Gemeenteraadsverkiezingen_2018,_kandidatenlijsten Download
Formulier_Verzoek_stemmen_bij_volmacht Download
Registratie aanduiding_politieke_groepering Download
Wijziging_geregistreerde_groepering Download