Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeer- en Vervoerplan

Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) bevat de visie en het beleid van de gemeente Vlissingen op het gebied van verkeer en vervoer in de periode tussen nu en 2020.

Uitgangspunt

De gemeente Vlissingen heeft het bestaande verkeer- en vervoerbeleid genomen als uitgangspunt voor het geactualiseerde beleid. Op landelijk en provinciaal niveau is er in de afgelopen periode nieuw beleid vastgesteld. De gemeente Vlissingen volgt dit beleid en past daarom haar beleid aan. Ook lokale ontwikkelingen, zoals het ontwikkelen van het Scheldekwartier en Dockwize, zorgen ervoor dat geactualiseerd verkeersbeleid wenselijk is.

Het verkeer- en vervoerbeleid van de gemeente Vlissingen is in 8 kernachtige kreten gevat:

  1. Blijven bewegen!;
  2. Niet vele wegen naar,... maar...;
  3. De Sloebrug; de Poort naar Walcheren;
  4. Parkeren: Vlakbij en Betaalbaar!;
  5. Collectief Vervoer: Ontsluiting door aansluiting;
  6. Water als kans!;
  7. Fluitend op de Fiets!;
  8. Aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemer.

Verkeerscirculatieplan Binnenstad

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in de Vlissingse binnenstad. De kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte, de aanleg van de oostelijke binnenstadsontsluiting en realisatie van de Fonteyne hebben een grote rol gespeeld. De herinrichting van de openbare ruimte vordert en benadrukt de binnenstad als aantrekkelijk verblijfsgebied. 

Van visie naar maatregelen

Het Verkeerscirculatieplan Binnenstad (VCP) maakt de stap van visie naar maatregelen. Het plan bevat een integraal pakket van maatregelen voor de verbetering van de verkeerssituatie in de Vlissingse binnenstad. Dat past binnen de ruimtelijke- en economische ontwikkelingsperspectieven, met een positieve uitwerking op de leefbaarheid, economische vitaliteit en verblijfskwaliteit.

Nieuwe route

Het Verkeerscirculatieplan voorziet er in om na openstelling van de verbindingsweg tussen de Koningsweg en Aagje Dekenstraat, de routing naar het centrum te wijzigen. Voor bezoekers aan de binnenstad wordt het makkelijker om vanaf de hoofdwegen de binnenstad te bereiken.
Daarnaast wordt ingezet op een fietsvriendelijker karakter van de binnenstad, herkenbare verbindingen naar de boulevards en goede laad- en losvoorzieningen.

Downloads
TitelTypeDownload
Gemeentelijk_Verkeer-_en_Vervoerplan Download
Verkeerscirculatieplan_Binnenstad_2013-2017 Download