Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Verkeer en parkeren

De gemeente zet zich in om de verkeerssituatie voor alle verkeersgebruikers op een slimme wijze te verbeteren. Vanaf de snelweg en de regionale wegen zijn Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem goed te bereiken. In de gemeente is er een uitgebreid netwerk van fietspaden om de fietsers te faciliteren. Ook zijn er verschillende vormen van openbaar- en collectief vervoer, die inwoners en bezoekers op een prettige wijze in de gemeente vervoeren. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

 

 


|