Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Integrale veiligheid

Mensen geven veel betekenissen aan het begrip 'Sociale Veiligheid'. In het kort kan worden gesteld dat het voornamelijk gaat om het gevoel van vrijheid en veiligheid, Dat iedereen moet kunnen ervaren op allerlei verschillende thema’s of onderwerpen. Zoals op het gebied van verkeer, vervoer, wonen, werken, persoonlijke leefomgeving en overlast.

Samenwerking

Integrale sociale veiligheid betekend zoveel als het samen doen. Door alle jaren en ervaringen is gebleken dat niet alleen de overheid, of alleen een woningbouwcorporatie of alleen de hulpverlening of alleen de inwoners problemen adequaat kunnen aanpakken. De oplossing kan vaak worden gevonden in zaken samen oppakken en je eigen verantwoordelijkheid kennen. De inbreng van iedereen is hierin even belangrijk.

Een zaak van iedereen

Wat niet helpt in de aanpak, is wijzen naar elkaar en blijven vertellen wat een ander niet goed doet. Veiligheid is een zaak van iedereen! Iedereen is nodig en heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de ketenaanpak:

  • De overheid voor de regie op de integrale aanpak en het bieden van de wettelijke kaders;
  • De veiligheidspartners voor het goed uitvoeren van de maatregelen die we samen hebben vastgesteld;
  • De inwoners voor de eigen persoonlijke veiligheid. 

Nota veiligheidsbeleid

De gemeenteraad heeft eind 2015 de nota 'Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlissingen 2015-2018' vastgesteld. Deze nota kan worden gezien als een kapstok, waaraan verschillende thema’s op sociaal veiligheidsgebied zijn gehangen. Waarbij ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk is. Dit betreft onderwerpen als woninginbraken aanpak, drugsaanpak, aanpak kwetsbare jongeren, aanpak radicalisering en Jihadisme. Maar ook onderwerpen als schoolveiligheid, veilig uitgaan, aanpak van ondermijnende criminaliteit en aanpak risicojongeren en risicogroepen binnen de overlast van jeugd.
Naast de sociale veiligheidsvraagstukken valt ook de fysieke veiligheid onder dit beleid. Dit betreft onderwerpen als verkeersveiligheid, brandveiligheid en rampenbestrijding.

Uitgangspositie

De nota omvat een breed palet van producten, maatregelen, interventies en wettelijke regels waar we met z’n allen verantwoordelijkheid voor dragen en zo Vlissingen een veilige stad te maken. De uitgangspositie is dat het in de gemeente Vlissingen 'goed en veilig toeven, recreëren, ondernemen, werken en leven' is.

Downloads
TitelTypeDownload
Integraal_veiligheidsbeleid_gemeente_Vlissingen_2015-2018 Download
Damoclesbeleid_2014 Download
Damoclesbeleid,_eerste_wijziging_2016 Download
Victoriabeleid_2015 Download
Beleidsregel_gebiedsontzeggingen_2013 Download
Aanwijzingsbesluit_gebiedsontzeggingen_2013 Download