Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Integrale veiligheid

Mensen geven veel betekenissen aan het begrip 'Sociale Veiligheid'. In het kort kan worden gesteld dat het voornamelijk gaat om het gevoel van vrijheid en veiligheid, dat iedereen moet kunnen ervaren op allerlei verschillende thema’s of onderwerpen. Zoals verkeer, vervoer, wonen, werken, leefomgeving en overlast.

Samenwerking

Integrale sociale veiligheid betekend zoveel als 'het samen doen'. Oplossingen worden vaak gevonden in zaken samen oppakken en je eigen verantwoordelijkheid kennen. De inbreng van iedereen is hierin even belangrijk!
Wat niet helpt in de aanpak, is wijzen naar elkaar en blijven vertellen wat een ander niet goed doet. Veiligheid is een zaak van iedereen! Iedereen is nodig en heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de ketenaanpak:

  • De overheid voor de regie op de integrale aanpak en het bieden van de wettelijke kaders;
  • De veiligheidspartners voor het goed uitvoeren van de maatregelen die we samen hebben vastgesteld;
  • De inwoners voor de eigen persoonlijke veiligheid.

Nota veiligheidsbeleid 2019

De Vlissingse gemeenteraad heeft op 11 april 2019 de nota 'Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlissingen 2019-2022' vastgesteld. Onderdeel van het beleid is een door het college verrichte evaluatie van het Integraal Veiligheidsbeleid van de vorige beleidsperiode (2015-2018).
Deze nota kan worden gezien als een kapstok, waaraan verschillende thema’s op sociaal veiligheidsgebied zijn gehangen. Waarbij ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk is. De Veiligheidsthema’s zijn: Veilige woon- en leefomgeving, Jeugd en Veiligheid, Integriteit en Veiligheid . Naast de sociale veiligheidsvraagstukken valt ook de fysieke veiligheid onder dit beleid. Zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid en rampenbestrijding.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Integraal_veiligheidsbeleid_Vlissingen_2019-2022 Download Lees voor
Damoclesbeleid_2014 Download Lees voor
Damoclesbeleid,_eerste_wijziging_2016 Download Lees voor
Victoriabeleid_2015 Download Lees voor
Beleidsregel_gebiedsontzeggingen_2013 Download Lees voor
Aanwijzingsbesluit_gebiedsontzeggingen_2013 Download Lees voor