Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Alarmnummers

Hieronder vindt u in één oogopslag de belangrijkste hulpnummers bij noodsituaties. Kijk ook onderaan deze pagina voor aanvullende meldpunten en telefoonnummers.

AlarmTelefoon
Algemeen alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)112
Centrale post ambulancevervoer(0118) 43 24 00
Centrale post brandweer(0118) 43 24 00
Politie (niet spoedeisende meldingen, tevens informatie)(0900) 88 44
Huisartsenpost Walcheren (buiten kantooruren)(0900) 19 85
Dierenambulance(06) 43 72 71 25
Dierenbescherming(0118) 49 05 72
Alarmnummer voor doven en slechthorenden (teksttelefoon) (0800) 81 12

Niet-spoedeisende zaken voor doven en slechthorenden
(teksttelefoon)

(0900) 18 44

  

StoringenTelefoon
Delta Nuts storingsnummer (gas, electra, water, kabel)(0800) 51 60   

   

KlachtenTelefoon
Centraal meldpunt milieuklachten           (0118) 41 23 23
Vliegveld Midden-Zeeland (klachten over vliegverkeer)           (0113) 67 00 18
Zwemwaterklachten (oppervlaktewater en zwembaden)(0118) 63 19 67
Meldpunt dubieuze stoffen (0118) 41 23 23

   

Gemeente VlissingenTelefoon
Gemeente algemeen nummer (alle afdelingen)                    14 0118
Parkeerbeheer(0118) 44 14 00

  

Telefonische hulpdienstenTelefoon
Kindertelefoon       (0800) 04 32
Korrelatie hulp- en advieslijn(030) 23 33 13 35
Korrelatie gezondheidslijn(0900) 14 50
SOS Telefonische Hulpdienst(0900) 07 67
(een gesprek van mens tot mens 24 uur per dag)                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|