Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Sportraad Vlissingen

De Sportraad Vlissingen fungeert als intermediair tussen het gemeentebestuur, georganiseerde en ongeorganiseerde sport in Vlissingen. De Sportraad is adviseur van het college van B&W van Vlissingen en treedt ook op als belangenbehartiger van de sportsector in de gemeente Vlissingen. Daarnaast is de Sportraad verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken gedelegeerd aan de Sportraad Vlissingen. Zoals het verdelen van subsidies en het maken van een rooster voor de sportclubs, zodat zij gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties.  

Subsidie  

De gemeente Vlissingen en de Sportraad Vlissingen hebben per januari 2012 de subsidiestructuur voor sport vernieuwd. Een van de doelstellingen van de sportnota is dat de sportsubsidiëring nog meer zal worden ingezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Subsidieverstrekking is dus een middel om beleidsdoelen mee te realiseren, geen doel op zich.
In het algemeen is bij de subsidieverstrekking door de gemeente Vlissingen een belangrijk uitgangspunt dat activiteiten worden gesubsidieerd en niet de organisatie die de activiteiten organiseert.  

Aansluiting bij de vraag

Vanuit het sportbeleid wordt er grote waarde aan gehecht dat het sportaanbod van sportverenigingen aansluit bij de vraag vanuit de maatschappij. De maatschappij verandert continu. Er zijn nieuwe sporten bijgekomen en mensen willen op een andere manier sporten dan 25 jaar geleden. Er zijn nieuwe doelgroepen te onderscheiden en bestaande doelgroepen vragen een ander sportaanbod. Het doel daarbij is dat zoveel mogelijk Vlissingers kunnen sporten op de door hen gewenste wijze.
Met de nieuwe subsidieverstrekking willen de gemeente en de Sportraad Vlissingen verenigingen stimuleren om meer vraaggericht te denken. Een sportaanbod dat aansluit op de vraag vanuit de maatschappij. Waarbij ‘vernieuwing’ een onderdeel moet zijn van de subsidieaanvraag.  

Subsidie topsportevenementen

De gemeente Vlissingen stelt een belangrijke voorwaarde bij het met een subsidie ondersteunen van topsportevenementen in Vlissingen. Bij de organisatie van een dergelijk evenement, moet een breedtesportprogramma daar deel van uitmaken.
Zie de pagina Subsidies voor meer informatie en een aanvraagformulier.  

Vergaderingen en bijeenkomsten

De vergaderingen van de Sportraad Vlissingen zijn openbaar toegankelijk. Iedere bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt in plaats in een vergaderruimte van de gemeente of op locatie, bijvoorbeeld in de kantine van een sportvereniging.

Zie voor meer informatie de website van Sportraad Vlissingen.