Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Sportbeleid

De gemeente Vlissingen vindt sport een uitstekend middel om gezond te blijven en mee te doen in de maatschappij. De positieve effecten van sport op de volksgezondheid zijn groot. Niet meer sporten zou de overheid een extra kostenpost opleveren als gevolg van aandoeningen en verhoogd arbeidsverzuim. Sport niet meer weg te denken als men het heeft over de aanpak van maatschappelijke problemen.

Uitgangspunten

In de nota 'Sportnota 2013-2016 Iedereen kan meedoen' staat het sportbeleid voor de komende jaren. De belangrijkste uitgangspunten van het Vlissingse sportbeleid zijn vrijwel niet gewijzigd. Vlissingen streeft er naar dat zoveel mogelijk inwoners sporten of bewegen. Inwoners moeten op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Zij moeten dit doen vanuit hun eigen interesse en persoonlijke omstandigheden, in een goed bereikbare, geschikte en betaalbare omgeving.

Exploitatieonderzoek Sport- en welzijnsaccommodaties 2016

Op 18 mei 2016 vond in het stadhuis van Vlissingen een bijeenkomst plaats voor sport- en welzijnsorganisaties die gebruik maken van de gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties. Ruim 60 vertegenwoordigers waren hierbij aanwezig. Centraal stond de presentatie van het exploitatieonderzoek sport- en welzijnsaccommodaties. Het onderzoek is in opdracht van het college van B&W uitgevoerd door de Copiergroep.

Onderdeel 'Agenda voor Herstel Sport'

De uitvoering van dit exploitatieonderzoek is onderdeel van het plan van aanpak voor de bezuinigingen op sport. Het plan van aanpak 'Agenda voor Herstel Sport' is in november 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Doel is om in 2018 € 1,5 miljoen te bezuinigingen op sport.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek werkt de gemeente de concrete bezuinigingsvoorstellen verder uit.

Downloads
TitelTypeDownload
Sportnota_2013-2016.pdf Download
Agenda_voor_Herstel_Sport Download
Exploitatieonderzoek_Sport_en_welzijnsaccommodaties 2016,_rapport Download