Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Onderzoek accommodaties Newae 2017

Het onderzoek naar accommodaties in buitensport, binnensport, welzijn en onderwijs is vanaf 10 november 2017 openbaar. Het onderzoek is uitgevoerd door Onderzoeksbureau Newae.

Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek is de opdracht van de gemeenteraad om op sport 1,5 miljoen euro te bezuinigen. De gemeente heeft al een bezuiniging van € 600.000,- gerealiseerd. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor, de rest van de bezuiniging te behalen door te kijken naar alle gemeentelijke accommodaties. Het college vraagt de raad kennis te nemen van het rapport van Newae en de adviezen en kaders uit het rapport vast te stellen. Zij stellen voor de bezuinigingen gefaseerd door te voeren.
B&W vragen de raad om hen opdracht te geven om een toekomstbestendig accommodatiebestand te realiseren. Afgestemd op een optimale exploitatie, in samenspraak met gebruikers en omwonenden van accommodaties.  

Beoordeling

De accommodaties zijn per stuk beoordeeld op visie, technische staat, dekking van exploitatiekosten, bezetting en de mening van de gebruiker. Ook zijn de locaties en typen gebruik in beeld gebracht. Dit is verwerkt tot een streefbeeld, waarin is aangegeven welke accommodaties in de toekomst behouden of nieuw gebouwd zouden moeten worden en welke afgestoten zouden kunnen worden. Ook staat in het rapport aangegeven op welke termijn dat mogelijk kan plaatsvinden.
Uit het onderzoek blijkt dat met name welzijnsaccommodaties en binnensportaccommodaties inefficiënt verhuurd worden. De onderhoudstoestand is uiteenlopend. De taken die de gemeente op zich heeft genomen rond de accommodaties, zijn in vergelijking tot andere gemeenten vergaand en passen niet bij de rol van een regie-voerende gemeente.  

Omvormen accommodaties

Newae adviseert om oude en versnipperd gelegen accommodaties af te stoten en de gebruikers daarvan samen te brengen in nieuw te bouwen en multifunctionele accommodaties. Ook is het mogelijk om de huidige accommodaties nog te verbouwen. Met het afstoten van deze accommodaties kan op de begroting € 744.000,- worden bezuinigd op onderhoud- en exploitatiekosten. In totaal kan er € 1.557.000,- bezuinigd worden.  

Proces na raadbesluit

Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen op het voorstel, ontvangen de gebruikers van de accommodaties een brief met een toelichting op het besluit en het vervolg. Het college van B&W komt vervolgens met een uitvoeringsplan, dat zij met een voorgenomen besluit vaststelt. Daarna krijgen gebruikers van accommodaties en andere belanghebbenden de gelegenheid om te reageren. In deze periode organiseert de gemeente ook een inloopbijeenkomst.
Door reacties te verzamelen wil het college een zo goed mogelijk afgestemde planning opstellen, waarin de behoeften van de gebruikers en beheerders zoveel mogelijk worden meegenomen. Dit moet plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018.  

Definitief besluit

Het college neemt in het 2e kwartaal van 2018 een definitief besluit over het uitvoeringsplan, met als doel de bezuiniging te realiseren. Gebruikers van accommodaties worden daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Daarna start de uitvoering van het plan. Per accommodatie bespreekt de gemeente de te nemen stappen met de gebruikers.

Downloads
TitelTypeDownload
Onderzoek_accommodaties_Newae_2017 Download