Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Participatiebeleid en leidraad

Participatie is het vroeg betrekken van belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en projecten. Gemeenten mogen hiervoor zelf spelregels afspreken. Duidelijke spelregels zorgen dat het participatieproces goed gaat. Het is dan voor iedereen duidelijk wat van hen wordt verwacht en wat zij van anderen mogen verwachten.
Participatie is niet iets nieuws in Vlissingen. Wat wel nieuw is, is dat het in een nieuw en meeromvattend beleid wordt vastgelegd. Hiermee willen wij het volgende bereiken:

  1. Belangen, meningen en creativiteit uit de samenleving in beeld krijgen;
  2. Vergroten van het draagvlak voor het te nemen besluit;
  3. De kwaliteit van het participatieproces waarborgen;
  4. Voldoen aan de regels van de Omgevingswet.

Uiteraard kan het vaststellen van participatiebeleid niet zonder participatie plaatsvinden.

Denk mee

De gemeente Vlissingen nodigt alle inwoners en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over het participatiebeleid. We vragen om meningen, ervaringen en ideeën.
We kunnen misschien niet alle inbreng van iedereen verwerken, maar uw tips en adviezen worden zorgvuldig bekeken en waar het kan verwerkt.

Hoe gaan we het aanpakken ?

We hebben een 1e potloodschets (pdf, 336 KB) (Lees voor) en een participatieleidraad (pdf, 95 KB) (Lees voor) gemaakt. Iedereen met ideeën voor aanpassing of aanvulling kan reageren. Deze ideeën worden verwerkt in een 1e concept participatiebeleid en een participatieverordening. Dit concept wordt ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden een inspraakreactie kunnen geven. De reacties worden verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Als een advies niet wordt overgenomen, wordt de reden hiervoor aangegeven.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen over het participatiebeleid.

Reageer

Vul het reactieformulier in als je ideeën en aanvullingen met ons wil delen. Als je een e-mailadres achterlaat, ontvang je te zijner tijd een e-mail met het concept dat wij ter inzage leggen.

Reactieformulier

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Kaptein van de gemeente. Bereikbaar via e-mail mkaptein@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 71 41.