Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Participatiebeleid en leidraad

Participatie is het vroeg betrekken van belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en projecten. Gemeenten mogen hiervoor zelf spelregels afspreken. Duidelijke spelregels zorgen dat het participatieproces goed gaat. Het is dan voor iedereen duidelijk wat van hen wordt verwacht en wat zij van anderen mogen verwachten.

Participatie is niet iets nieuws in Vlissingen. Wat wel nieuw zal zijn is dat het in een nieuw en meeromvattend beleid zal worden vastgelegd. Hiermee willen wij het volgende bereiken:

  1. Belangen, meningen en creativiteit uit de samenleving in beeld krijgen
  2. Vergroten van het draagvlak voor het te nemen besluit
  3. De kwaliteit van het participatieproces waarborgen
  4. Voldoen aan de regels van de Omgevingswet

Uiteraard kan het vaststellen van participatiebeleid niet zonder participatie plaatsvinden.

Hoe gaan we het aanpakken

Afgelopen zomer heeft de gemeente Vlissingen alle inwoners en andere geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken over het participatiebeleid. Deze meningen, ervaringen en ideeën zijn beoordeeld en verwerkt in het eerste concept participatiebeleid en de participatieleidraad. Deze concepten lagen ter inzage, waardoor belanghebbenden nogmaals een inspraakreactie konden geven. De reacties worden verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Als een advies niet wordt overgenomen, wordt de reden hiervoor aangegeven. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen over het participatiebeleid.

Onderaan deze paginazijn het concept participatiebeleid en participatieleidraad te downloaden.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Kaptein van de gemeente. Bereikbaar via e-mail mkaptein@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 71 41.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Concept Participatiebeleid december 2021 Download Lees voor
De Vlissingse participatieleidraad Download Lees voor