Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Omgevingswet


Wat is de Omgevingswet?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het na invoering bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te realiseren.
Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Wat verandert er na 2021?

Op dit moment zijn er heel veel aparte plannen, die beschrijven wat er in de fysieke leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet in 2021 ingaat. Dan is er 1 Omgevingsvisie voor de hele gemeente.

Omgevingsvisie

Alle gemeenten moeten ieder een eigen Omgevingsvisie opstellen. Dit is een toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving.
Een Omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Deze onderwerpen staan nu nog in aparte beleidsdocumenten. Zoals een structuurvisie, een woonvisie, een mobiliteitsvisie en dergelijke. De Omgevingsvisie moet tot stand komen samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente.

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie werken we uit in één Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.
Ook is er na invoering nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen, bij 1 loket;
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag;
  • De tijd die dit kost wordt veel korter;
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten.

Participatie

Het college wil graag dat de Omgevingsvisie tot stand komt samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Om die reden krijgt iedereen in 2020 de kans om mee te denken en mee te praten. Op verschillende momenten en verschillende manieren kan iedereen meedoen. Zowel online als offline. Ook de HZ University of Applied Sciences wordt hierbij betrokken. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook een voorlichtingsfilmpje over de Omgevingswet.