Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Aanvragen ligplaatsvergunningen binnenhaven 2018

Gepubliceerd op 12 september 2017
Binnenhaven Vlissingen

Binnenhaven

Vanaf vrijdag 15 september 2017 kunt u ligplaatsvergunningen voor in de binnenhaven in Vlissingen aanvragen. Het gaat om vergunningen voor het jaar 2018 voor schepen met een bedrijfsmatig karakter. In het ligplaatsenoverzicht ziet u voor welke gedeelten van de binnenhaven u een vergunning kunt aanvragen.
Als er meer aanvragen zijn dan er vergunningen en ontheffingen verleend kunnen worden, is een vergunningenplafond vastgesteld.

Vergunningenplafond

Om te bepalen of het plafond bereikt is, kijken wij naar het aantal strekkende meters dat beschikbaar is om af te meren. Ook wordt gekeken naar de lengte van schepen waarvoor al een vergunning of ontheffing is verleend, waarbij ook manoeuvreerruimte wordt meegenomen.
Hieruit volgt of er nog fysieke ruimte is om een vergunning of ontheffing te verlenen. Uitgangspunt is verder dat schepen niet dubbel komen te liggen (dus naast elkaar in plaats van voor/achter elkaar). In de Eerste Binnenhaven is de beschikbare ruimte 55,20 meter en in de Tweede Binnenhaven 84,40 meter.

Voorwaarden

  • Voor het aanvragen van een ligplaatsvergunning vult u het aanvraagformulier in;
  • Eerder gedane aanvragen worden niet in behandeling genomen;
  • Bij aanvragen vanaf 15 september 2017 geldt: 'wie het eerst komt, het eerst maalt';
  • Alleen volledige aanvragen tellen mee om het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag te bepalen;
  • Aanvragen die binnenkomen op dezelfde dag, worden als gelijktijdige aanvragen beschouwd. Net als aanvragen die zijn binnengekomen tussen 15 september en 1 oktober 2017. Zou bij inwilliging van deze aanvragen het plafond worden overschreden, dan wordt onder de gelijktijdige aanvragen geloot.
|