Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Ondertekening convenant Jeugdcultuurfonds

Gepubliceerd op 12 juli 2017
Ondertekening convenant

Ondertekening convenant

Magazine 'DINAschrijft voor superkids'

Magazine 'DINAschrijft voor superkids'

Op woensdag 12 juli 2017 ondertekende wethouder Stroosnijder samen met wethouder Maas van Veere het convenant voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds. Hiermee verruimen de gemeente Veere en Vlissingen het minimabeleid voor kinderen van ouders met een laag inkomen.

Uitreiking eerste exemplaar 'DINAschrijft voor superkids'

Aansluitend reikte wethouder Simons van Middelburg het 1e exemplaar van het magazine ‘DINAschrijft voor superkids’ uit. Het magazine is een uitgave van de 3 Walcherse gemeenten en speciaal gericht op kinderen en ouders die rond moeten komen van een laag inkomen. Het informeert en daagt mensen uit om creatief te denken en anders om te gaan met een klein budget.
Het magazine bestaat uit 2 delen, een deel gericht op kinderen en een deel gericht op ouders.  

Verspreiding

  • Het magazine verschijnt in een eenmalige oplage van 5.000 exemplaren;
  • Minima met minderjarige kinderen die bekend zijn bij Orionis Walcheren, krijgen het magazine rond 14 juli thuisgestuurd;
  • Circa 3.500 exemplaren worden aangeboden via de stadskantoren op Walcheren, de balie van Orionis Walcheren, de balies van Porthos, de Zeeuwse Bibliotheek en de voedselbank;
  • Een digitaal exemplaar vindt u op de website van Orionis Walcheren.
|