Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Creatieve invulling Machinefabriek gezocht

Gepubliceerd op 14 mei 2017
Machinefabriek

Machinefabriek

In het centrum van Vlissingen ligt in het hart van de nieuwbouwwijk Scheldekwartier de Machinefabriek. De Machinefabriek dateert uit 1919 en bestaat uit 10.000 m2 industrieel erfgoed en is onderdeel van de voormalige Scheldewerf. Het gebouw is klaar om een nieuwe invulling te krijgen en biedt ruimte voor creatieve initiatieven. Daarom wordt de markt gevraagd met goede en realistische ideeën voor het gebouw te komen. De gemeente Vlissingen is gestart met een Tender Machinefabriek. Het indienen van een plan kan tot en met 16 augustus 2017.

Historie

Het Scheldekwartier was het industriële hart van de gemeente Vlissingen waar grote (marine)schepen werden gebouwd en van de helling gleden. In de Machinefabriek werden de machines gemaakt voor deze grote schepen. Het gebouw is niet meer operationeel, maar de drie enorme hallen ademen nog steeds een sfeer van industriële bedrijvigheid en nostalgie uit. Vandaag de dag wordt de eerste hal voor tijdelijke activiteiten gebruikt.

Definitieve functie

Het prachtige gebouw vraagt om een definitieve functie waarmee het industrieel erfgoed behouden kan blijven. De Machinefabriek biedt enorme kansen voor toekomstige functies en vormt door zijn omvang een enorme, maar geweldige uitdaging.
De gemeente Vlissingen is eigenaar van de Machinefabriek en wil het gebouw graag verder ontwikkelen.
In mei 2016 is er een marktconsultatie gehouden om tot haalbare uitgangspunten en ambities te komen. Deze consultatie krijgt nu een formeel vervolg middels een tender. De gemeente beperkt haar rol bij de ontwikkeling tot het voeren van regie en wil één marktpartij inschakelen voor het ontwerp, de uitvoering, de financiering, beheer & onderhoud en de exploitatie.

Geïnspireerd door het gebouw en de locatie?

De gemeente hoopt op vernieuwende, creatieve plannen en wil partijen zoveel mogelijk ruimte bieden. Toch is er een aantal punten waar rekening mee moet worden gehouden. Gemeentelijke beleidskaders en wet- en regelgeving stellen namelijk randvoorwaarden. De Machinefabriek krijgt een publiekrechtelijke bestemming in plaats van een industrie bestemming. Dit biedt meer mogelijkheden bij de ontwikkeling van het gebouw. Maar wat is er mogelijk? Grootschalige detailhandelvestiging, maritieme detailhandel, supermarkt, ondergeschikte detailhandel (die binnenstad versterkt), grote restaurants of andere bijzondere restaurantconcepten, Shortstay faciliteit, evenementen (waaronder markten), culturele en maatschappelijke functies, kantoorruimte, wonen en parkeren. Parkeren is tevens een randvoorwaarde voor het gebouw. Daarnaast zijn er nog aanvullende ambities die terug te lezen zijn in het tenderdocument.

Uitgangspunten

Het plan voor de Machinefabriek moet voldoen aan een aantal uitgangspunten. Behoud en cascoherstel van het gebouw met instandhouding van het industrieel historisch karakter is er één van. Daarnaast moet er een parkeervoorziening gerealiseerd worden waarvan de ontsluiting in de Machinefabriek aan de oostkant gesitueerd wordt. Ook moet er een verbinding zijn van historisch beeldbepalende elementen door middel van een zichtlijn noord/zuid tussen hoofdkantoor Damen en Dok van Perry.
De aanbestedingsdocumenten vindt u op TenderNed, Machinefabriek Vlissingen.

|