Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Eerst kaders voor Nollebos vaststellen

Gepubliceerd op 08 februari 2017
Begrenzing aangegeven op luchtfoto Kanovijver

Begrenzing aangegeven op luchtfoto Kanovijver

Begrenzing aangegeven op luchtfoto sauna

Begrenzing aangegeven op luchtfoto sauna

De door de ondernemers ingediende visie voor het Nollebos onderschrijft het college niet. De nieuwe bebouwing is qua oppervlakte te groot en maakt een te grote inbreuk op de kwaliteiten van het gebied. Toch ziet het college wél mogelijkheden voor ontwikkelingen in het Nollebos. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor om daarvoor eerst kaders vast te stellen. Binnen die kaders kunnen de ondernemers vervolgens een plan indienen.
Op voorhand wijst het college nieuwe bebouwing niet af, omdat in het verleden is besloten dit toe te staan. Het college onderstreept echter nogmaals dat de groene kernkwaliteiten in het gebied centraal staan.

Stappen

Het college stelt de gemeenteraad voor om het besluitvormingsproces in 4 stappen uit te voeren:

  1. Gemeenteraad stelt richtinggevende kaders vast en bepaalt de begrenzing van 2 zoekgebieden (bouwhoogte, functies parkeren, openbaarheid gebied en dergelijke). Het huidige gebruik van de beide ondernemingen wordt als vertrekpunt gezien;
  2. Overleg met stakeholders, gevolgd door een raadsbesluit;
  3. Maatschappelijke toetsingsronde;
  4. Definitief besluit door gemeenteraad, dat eerdere besluitvorming over Nollebos/Westduingebied vervangt.

Planning

Het voorstel aan de gemeenteraad staat op de agenda van de Adviesraad van 16 februari 2017. Het college stelt voor om in maart een 2e toelichting te geven tijdens een Adviesraad, waarna de gemeenteraad in de Besluitenraad van maart een besluit kan nemen.

Zie voor meer informatie de pagina Nollebos.

|