Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inloopbijeenkomst Ritthem 13 februari 2023 over ontwerpbestemmingsplan

Gepubliceerd op 8 februari 2023
Tekening locatie Law Delta

Het college van B&W heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen voor het gebied waar onder andere het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen) en een stadslandgoed moeten komen. Inclusief de afronding van de Poortersweg.
Het ontwerp-bestemmingsplan geeft verdere invulling aan het voorontwerp-bestemmingsplan, dat van 23 september tot en met 3 november 2021 ter inzage heeft gelegen.

Doorontwikkeling ontwerp

De doorontwikkeling van voorontwerp naar ontwerp heeft lang geduurd. Net als vele andere bouwprojecten en ontwikkelingen moest het stikstofvraagstuk worden opgelost.
Het ontwerp-bestemmingplan legt onder meer vast waar in het gebied bebouwing mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld hoe de gemeente het groene karakter van het landgoed vorm wil geven, versterken en uitbreiden.

Reacties op voorontwerp-bestemmingsplan

De reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan zijn verzameld en voorzien van advies aan het college van B&W. Een deel van de reacties heeft voor verdere detaillering van het ontwerpbestemmingsplan gezorgd.

Inloopbijeenkomst 13 februari 2023

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’ ligt van 26 januari tot en met 8 maart 2023 ter inzage. Iedereen kan tijdens die periode een zienswijze indienen.
Geïnteresseerden zijn op maandag 13 februari 2023 van harte welkom in Theater de Verwachting in Ritthem. De gemeente organiseert dan een inloopbijeenkomst van 16.30 tot 19.30 uur.

Vaststelling bestemmingsplan

Na afloop van de zienswijzeperiode verwerkt de gemeente zienswijzen en volgt er een advies aan het college van B&W om het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna krijgt de gemeenteraad het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden, naar verwachting in juni 2023.

Naam

Het bestemmingsplan heeft als titel ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen'. Voor het daadwerkelijke landgoed gaat de gemeente op een later moment op zoek naar een nieuwe naam.

Zie voor meer informatie www.vlissingen.nl/lawdelta.